Gemeente Meerssen | Vacature aanpakker Openbare orde en Veiligheid (1 fte)

Nieuwsbericht Vacature aanpakker Openbare orde en Veiligheid (1 fte)

Gepubliceerd op: 09 maart 2023 13:20

Vacature Aanpakker Openbare orde en Veiligheid (1 fte)
Wil jij meebouwen aan de toekomst van de Gemeente Meerssen? Voor de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een:

Aanpakker Openbare orde en Veiligheid (1 fte)


De gemeente heeft een regisserende rol in de aanpak van problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid (OOV). Het team OOV werkt aan het verhogen van de veiligheid in de gemeente, ondersteunt de burgemeester bij de uitoefening van haar taak op het gebied van openbare orde en veiligheid en geeft het MT en gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende kwesties. Het gaat hierbij zowel over rampenbestrijding en crisisbeheersing als over het voorkomen en bestrijden van overlast en criminaliteit. Dit gebeurt veelal in afstemming met partners als politie, brandweer, sociale wijkteams, woningcorporaties en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De taken van het team OOV zijn in 3 taakvelden gesplitst:

 • Openbare Orde & Veiligheid / Ondermijning
 • Crisisbeheersing & Rampenbestrijding
 • Veiligheid & Handhaving

Deze taakvelden zijn verdeeld onder twee medewerkers en jij zou één van deze kunnen zijn!

Wat ga je doen?

Jij mag je gaan bezighouden met de taakvelden Crisisbeheersing & Rampenbestrijding en Veiligheid & Handhaving. Hierbij werk je nauw samen met je directe collega en je vervangt elkaar bij afwezigheid. Voor het budgethouderschap OOV/Handhaving ben je gezamenlijk verantwoordelijk. Je ondersteunt en adviseert het MT, het college van B&W en de gemeenteraad en bereidt besluitvorming voor.

De werkzaamheden per taakveld in hoofdlijnen:

Crisisbeheersing & Rampenbestrijding

 • Fungeren als integraal strategische beleidsadviseur crisisbeheersing en rampenbestrijding en als regisseur interne crisisorganisatie. Denk hierbij aan het ontwikkelen van tactisch/operationeel beleid, het opstellen/periodiek updaten van het intern crisisplan, nauw contact onderhouden met intern crisisteam en het creëren van awareness voor de interne crisisorganisatie.
 • In geval van crises: ontwikkelen en implementeren van tactisch/operationeel beleid en deelnemen aan regionale overleggremia en een intern crisisteam.
 • Fungeren als Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz). Hierbij heb je een piketfunctie in de regio Maastricht/Heuvelland (circa 4-5 piketdiensten van 1 week per jaar), neem je deel aan OvD-Bz overleggen en volg je trainingen vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
 • Afstemmen met in- en externe partners.

Veiligheid & Handhaving

 • Ontwikkelen van tactisch/operationeel beleid op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit doe je samen met de afdeling Ruimte en in afstemming met het team Handhaving van gemeente Maastricht.
 • Zorgdragen voor (tussentijdse) coördinatie en bijsturing van het uitvoeringsprogramma VTH.
 • Betrokken zijn bij het vaststellen/bijhouden van de APV en bij de planning en uitvoering van de objectenlijst.
 • Coördineren van de uitvoering van de handhavingstaken met de interne en externe partners; voornamelijk planmatig, maar ook op casusniveau. Hierin komen diverse handhavingsthema's voorbij (verkeer scholen, wegsleepregeling, controle nachtregister, controle DHW, parkeren, afval, hondenpoep). Denk hierbij aan: dagelijkse aansturing, coördinatie, evaluatie en planning van handhaving, opstellen van werkinstructies en jaarplanning, contractbeheer externe inhuur handhaving en meldingen doorgeleiden/afhandelen.
 • Inregelen van de juridische grondslag van boetes (CJIB).
 • Afstemmen met externe partners, zoals politie, brandweer, Boa's, sociale recherche, RUD en met interne betrokkenen zoals bouw- en woningtoezicht en bevolkingszorg. Hierbij hoort het voorbereiden/deelnemen/fungeren als voorzitter bij diverse gremia, bijvoorbeeld Regionaal Overleg Integraal Toezicht (ROIT) en Samen Sterk in Limburg (SSIL).
 • Adviseren en ondersteunen bij het opstellen van verordeningen en regelgeving.

Dit ben jij ...

Geen dag is hetzelfde! De diversiteit aan onderwerpen en mogelijke spoed die bij deze taken komt kijken, maakt jou enthousiast. Je staat stevig in je schoenen en kunt prioriteren, werken onder tijdsdruk en snel schakelen tussen verschillende dossiers. Tevens ben je flexibel, integer en omgevingsbewust.

Communicatie is één van jouw sterke punten. Je staat immers dagelijks in contact met collega's, uitvoerders, samenwerkingspartners en gemeentebestuur. Je beschikt over overtuigingskracht en weet een goede belangenbehartiging te maken. Zo kun jij alle betrokkenen van een goed advies voorzien.

Gezien de vele gremia waarin je betrokken bent en het belang van afstemming met diverse in- en externen, denk je integraal, zoek je de samenwerking actief op en toon je betrokkenheid. Ook durf je zelfstandig knopen door te hakken en lijnen uit te zetten bij crises/rampen. Jij weet wanneer jij zelf aan zet bent of iemand anders moet inschakelen.

Tot slot blijf jij continu op de hoogte van wetswijzigingen en de relatie hierin tot jouw werkzaamheden.

Je hebt:

 • minimaal HBO werk- en denkniveau,
 • een opleiding afgerond op juridisch gebied,
 • ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur bij de overheid (bijv. gemeente, politie, justitie).

Voor deze functie vereisen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Waar kom je te werken?

De gemeente Meerssen kent drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Ruimte en Samenleving. In totaal werken er ongeveer 130 medewerkers. Meer weten over het werken bij de gemeente Meerssen? Bekijk ons filmpje: https://youtu.be/WEoCw8Dc26k

Wat biedt de gemeente Meerssen?

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de Cao gemeenten.

 • Salaris: Deze functie is ingedeeld in schaal 10 (max. € 4671,- op basis van een fulltime dienstverband, salarispeil per 1 april 2022). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring, hierbij wordt eventueel een aanloopschaal toegepast.
 • IKB: Bovenop je salaris ontvang je 17,05% van het bruto jaarsalaris als Individueel Keuze Budget (IKB). Dit kun je naar eigen wens inzetten, bijvoorbeeld om uit te betalen, extra vakantiedagen te kopen of belastingvrij een fiets aan te schaffen.
 • Arbeidsovereenkomst: In beginsel ontvang je een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met proeftijd van 1 maand. Hierbij geldt de intentie om deze, bij goed functioneren, om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Adv-opbouw: 1 fte wil zeggen dat je feitelijk per week 40 uur werkt, waarvan je 36 uur betaald krijgt en 4 uur adv opbouwt, welke je weer kunt inzetten als verlof. Bij een parttime dienstverband wordt dit naar rato verminderd.
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden: Zoals pensioenopbouw bij ABP, het flexibel indelen van de werkweek, hybride werken en diverse ontwikkelmogelijkheden op zowel persoonlijk als inhoudelijk vlak.
 • Praktische zaken: Je ontvangt alle voor de uitoefening van de functie relevante zaken, zoals telefoon, laptop en tijdens de piketdienst heb je zelfs een auto vanuit de gemeente ter beschikking.

Sollicitatieprocedure

Interesse? We nodigen je van harte uit om je motivatiebrief en CV uiterlijk 23 maart a.s. online via www.igom.nl in te dienen. Binnen 3 werkdagen na sluiting van de vacature ontvang je een reactie. Houd je alvast ruimte in de agenda vrij voor een eventuele eerste kennismaking op 3 april? De tweede gesprekken staan gepland op 13 april.

Het eerste gesprek dient als kennismaking. We gaan in op jouw motivatie, drijfveren, persoonlijkheid, kennis en kunde. Daarnaast vertellen wij meer over de inhoud van de functie, de afdeling, de bedrijfscultuur, enz. Zodoende krijg jij ook meer beeld van het werk en de werkomgeving.

Na een eerste kennismaking kan er tweede gesprek ingepland worden waarbij we dieper op zaken in gaan.

Blijkt er na deze gesprekken een match te zijn, dan plannen we een arbeidsvoorwaardengesprek in. Hopelijk mogen we je daarna verwelkomen als nieuwe collega!

Binnen de sollicitatieprocedure kan een online screening worden uitgevoerd (bijvoorbeeld via Google en/of social media), een assessment ingezet worden en/of een referentie opgevraagd worden.

Meer weten?

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Maurice Gorissen (Manager afd. Bedrijfsvoering) via tel. 06-44512510. Met vragen over de sollicitatieprocedure kun je bij Sanne Dooper (corporate recruiter) via tel. 06-46597963 terecht. Kijk voor overige informatie op deze website.