Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan nieuwe randweg Ulestraten ter inzage

Nieuwsbericht Ontwerpbestemmingsplan nieuwe randweg Ulestraten ter inzage

Gepubliceerd op: 22 december 2023 12:30

Het ontwerpbestemmingsplan Westontsluiting Ulestraten ligt ter inzage. Dit plan maakt de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg mogelijk tussen de Pastoor van Eijsstraat en de Europalaan in Ulestraten. Aan het einde van deze pagina vind je informatie over de mogelijkheden om het plan te bekijken en een zienswijze in te dienen. 

Verminderen verkeersdruk Ulestraten 

Om de verkeersdruk in Ulestraten te verminderen, heeft de gemeente Meerssen de afgelopen jaren al verschillende maatregelen genomen. Om onder andere een verdere vermindering van vooral het doorgaande (zware) vrachtverkeer en landbouwverkeer en het sluipverkeer door de kern van Ulestraten te realiseren, wordt ingezet op de aanleg van een randweg. 

Nieuwe randweg in voorbereiding  

Om de inwoners van Ulestraten een passende oplossing te bieden, wil de gemeente een nieuwe randweg aanleggen tussen de Pastoor van Eijsstraat en de Europalaan (bedrijventerrein MAA). Omdat de nieuwe ontsluitingsweg niet binnen het geldende bestemmingsplan past, moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Het ontwerpbestemmingsplan is op 13 december 2023 officieel bekendgemaakt op overheid.nl en ligt van 14 december tot en met 25 januari ter inzage.  

Meer weten over dit plan?   

Lees verder op onze projectpagina Westontsluiting Ulestraten.  

Een zienswijze indienen?

Lees verder in de officiële bekendmaking op www.overheid.nl.