Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - voornemen tot onttrekking aan de openbaarheid - Burgemeester Hein Cortenstraat, Ulestraten

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - voornemen tot onttrekking aan de openbaarheid - Burgemeester Hein Cortenstraat, Ulestraten

Gemeente Meerssen wil het gedeelte van de Burgemeester Hein Cortenstraat tussen de Albert Schweitzerstraat en de Burgemeester Janssenstraat in Ulestraten overeenkomstig artikel 9 van de Wegenwet met ingang van 4 oktober 2021 aan de openbaarheid onttrekken. Deze maatregel maakt deel uit van het project ‘Centrumplan Ulestraten Fase 2’, omvattende de nieuwbouw van een zorgcomplex met 28 zorgeenheden. Dit project wordt uitgevoerd door Bots Bouwgroep B.V.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit?

U kunt de gemeente Meerssen tot 23 september 2021 uw zienswijzen laten weten. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 6230 AB Meerssen of per e-mail aan info@meerssen.nl. Wilt u mondeling een zienswijze geven? Maak dan een afspraak via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Belangrijk om te vermelden: u kunt later alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking indienen als u ook een zienswijze heeft ingestuurd of gegeven en u belanghebbende bent.

Waar kan ik het ontwerpbesluit bekijken?

In bovengenoemde periode kunt u ook de documenten met informatie over het besluit in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043.

Heeft u vragen over dit ontwerpbesluit?

Hiervoor kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Relevante documenten en links