Gemeente Meerssen | NIX18 - jeugd & alcohol

Artikel NIX18: geen 18 jaar, geen alcohol!

NIX18 charmeoffensief
Sinds 1 januari 2014 mag volgens de wet geen tabak of alcohol worden verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. Ook mogen jongeren die nog geen 18 jaar zijn geen alcohol bij zich hebben in het openbaar. Om deze nieuwe wetgeving onder de aandacht te brengen, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de NIX18-campagne ontwikkeld. De 18 Zuid-Limburgse gemeenten sluiten hierbij aan.

Meer informatie

Meer informatie over de NIX18-campagne vindt u via onderstaande links:

Wilt u de campagne van NIX18 zelf ondersteunen?

Op de website van NIX18 vindt u een toolkit met allerlei campagnemiddelen om dit mogelijk te maken.

Interessante links

www.uwkindenroken.nl
www.uwkindenalcohol.nl
www.watdoetdrank.nl
www.smokealert.nl
www.pratenmetuwkind.nl

Ongetitelde afbeelding, 27-01-2016 10:34:17