Gemeente Meerssen | Informatiemarkt voor getroffenen wateroverlast

Artikel Informatiemarkt voor getroffenen wateroverlast

Informatiemarkt getroffenen wateroverlast gaat NIET door!

Bericht van 15-11-2021

Door het hoge aantal coronabesmettingen vindt de gemeente Meerssen het niet verstandig de informatiemarkt voor getroffenen van de wateroverlast (28 november) door te laten gaan. We hebben dan ook besloten de informatiemarkt af te lasten. Afhankelijk van de situatie rondom corona bekijken we of de informatiemarkt op een latere datum kan plaatsvinden.

Actuele berichtgeving vindt u altijd op www.meerssen.nl/wateroverlast.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Neem dan contact op met de gemeente Meerssen via: tel. 14 043. E-mail: wateroverlast@meerssen.nl.

Heeft u behoefte aan een gesprek of hulp? Neem dan contact op met Trajekt Meerssen: telefoonnummer 043-7630000. E-mail meerssen@trajekt.nl.

Bij Weekblad de Geulbode van deze week ontvangen inwoners van de gemeente Meerssen het eerste informatiebulletin 'Gemeente Meerssen, na het water...'. In dit bulletin vindt u nog een aankondiging van de informatiemarkt. Helaas was de afgelasting bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend, vandaar dat de aankondiging nog in het blad staat. De informatiemarkt gaat helaas niet door.

----------

Informatiemarkt voor getroffenen wateroverlast

In juni en juli 2021 zijn enkele honderden huishoudens en diverse bedrijven in de gemeente Meerssen zwaar getroffen door wateroverlast. Wethouder Wim Kemp heeft namens het college van B&W gesprekken gevoerd met bewoners van de getroffen gebieden. Doel van deze gesprekken was in kaart te brengen welke behoefte er in de nasleep van de wateroverlast leeft aan informatie en ondersteuning.

Naar aanleiding van de geconstateerde behoefte heeft de gemeente besloten een informatiemarkt te organiseren voor de getroffenen van de wateroverlast. De informatiemarkt heeft als doel om de getroffenen van de wateroverlast te informeren en actuele vragen te beantwoorden. Er zijn diverse organisaties aanwezig, zodat we zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden. Een overzicht van organisaties vindt u elders op deze pagina. Daarnaast biedt de bijeenkomst de mogelijkheid voor lotgenoten om met elkaar in contact te komen en verhalen te delen.

Coronamaatregelen

 Bij de organisatie van de informatiemarkt houden wij ons aan de geldende coronamaatregelen. Dat betekent dat u zich vooraf moet inschrijven voor een van de drie tijdsblokken. Daarnaast heeft u voor de toegang tot de informatiemarkt een coronatoegangsbewijs (QR code) nodig. Bij uw bezoek aan de informatiemarkt is het dragen van een mondkapje verplicht.

Aanmelden

Deelname is in verband met de coronamaatregelen alleen mogelijk op aanmelding. U kunt zich aanmelden tot woensdag 24 november. Stuur uw aanmelding aan: wateroverlast@meerssen.nlVermeld in uw e-mailbericht: 

  • uw voor- en achternaam
  • in welk getroffen gebied u woont of in welk getroffen gebied uw bedrijf is gevestigd? 
  • uw telefoonnummer
  • welk tijdsblok uw voorkeur heeft: van 10-12 uur, van 12-14 uur of van 14-16 uur. 
  • met hoeveel personen u komt 

Daarnaast kunt u eventuele vragen of opmerkingen ook in uw mail vermelden. 

Mensen zonder internet kunnen zich telefonisch aanmelden via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoonnummer 14 043.  

Vervoer naar De Stip

Heeft u geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid naar de informatiemarkt te komen, dan kan de gemeente Meerssen busvervoer organiseren. U kunt dit aanvragen via wateroverlast@meerssen.nl of via telefoonnummer 14 043.

Deelnemende organisaties


Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) / Verzekeringskwesties

Een onafhankelijk schade-expert informeert u aan de hand van een presentatie over de WTS-regeling en verzekeringskwesties. Deze presentatie vindt elk tijdsblok plaats en start op de volgende tijdstippen: 10.45 uur, 12.45 uur en 14.45 uur.

Trajekt 2
Welzijnsorganisatie Trajekt

Er is ook aandacht zijn voor het psychosociale effect van de ramp. Trajekt is de welzijnsonderneming voor Maastricht en het Heuvelland. Bij Trajekt kunt u terecht met uw vragen op dit gebied.

Slachtofferhulp
Slachtofferhulp

Ook Slachtofferhulp is aanwezig om u waar mogelijk te ondersteunen bij het verwerken van de emotionele impact van de ramp. U kunt hier terecht met vragen over emotionele hulp en traumaverwerking.

GGD logo
GGD

De Gemeentelijke Gezondheidsdiensten oftewel GGD'en beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. De GGD zet vooral in op maatregelen die de gezondheid van grote delen van de bevolking en risicogroepen beschermen. U kunt bij de GDD terecht voor vragen over de algemene gezondheid na de wateroverlast en milieuvragen (o.a. advies over vocht, schimmels en stank in woningen en luchtkwaliteit).

Waterschap en Rijkswaterstaat
Waterschap / Rijkswaterstaat

Het Waterschap zorgt voor voldoende schoon oppervlaktewater en veilige dijken. Rijkswaterstaat zorgt voor de infrastructuur in Nederland, zoals bruggen, tunnels, wegen en rivieren. Beide organisaties bundelen hun kennis om antwoorden te geven op vragen over de waterlopen in Gemeente Meerssen en het onderhoud hiervan.

RVO
RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij zijn beschikbaar om vragen van ondernemers over de wateroverlast te beantwoorden

Logo gemeente Meerssen
Gemeente Meerssen

Ook de Gemeente Meerssen zelf bemant een stand tijdens de informatiemarkt. U kunt hier terecht met vragen over bijvoorbeeld: Hoogwater in de toekomst, constructieve veiligheid van woningen, het Nationaal Rampenfonds en andere algemene gemeentelijke vragen.