Gemeente Meerssen | Sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur BsGW

Officiele publicatie

Sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur BsGW

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Overwegende dat het gewenst is de digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaar van bestuur met ingang van 1 december 2014 af te sluiten.

Gelet op artikel 2: 15 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

  • 1.
    De digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet open- Baarheid van bestuur (Wob) met ingang van 1 december 2014 te sluiten;
  • 2.
    Mededeling van dit besluit te doen op de BsGW website .

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 20-11-2014.
De directeur,
W.C.G. Fiddelaers
De voorzitter,
W. van den Beucken