Terug
Snelzoeken

Officiele publicatie

Sluiten digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur BsGW

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

Overwegende dat het gewenst is de digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet openbaar van bestuur met ingang van 1 december 2014 af te sluiten.

Gelet op artikel 2: 15 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

  • 1.
    De digitale weg voor verzoeken en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Wet open- Baarheid van bestuur (Wob) met ingang van 1 december 2014 te sluiten;
  • 2.
    Mededeling van dit besluit te doen op de BsGW website .

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 20-11-2014.
De directeur,
W.C.G. Fiddelaers
De voorzitter,
W. van den Beucken