Gemeente Meerssen | WRL: Update aanpak wateroverlast

Nieuwsbericht WRL: Update aanpak wateroverlast

Gepubliceerd op: 26 april 2024 10:50

WRL Logo
Bericht van Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)

De overheden in Limburg werken samen om Limburg beter voor te bereiden en te beschermen tegen wateroverlast. Hiervoor is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) ingericht. Wij houden je graag op de hoogte waar we samen met WRL aan werken.

Verkenning stroomgebied Geul

Na de zomer start de verkenning van het stroomgebied van de Geul. WRL gaat dan onderzoeken welke maatregelen mogelijk en gewenst zijn om bewoners van het gebied langs de Geul beter te beschermen tegen extreme neerslag. Momenteel worden afspraken gemaakt over gezamenlijke besluitvorming door de betrokken overheden in het gebied. Ook inventariseren we welke onderzoeken nodig zijn en hoe we de omgeving gaan betrekken bij de plannen. Volgend jaar starten de verkenningen van de stroomgebieden van de Geleenbeek en de Roer.

Internationale samenwerking

Water houdt geen rekening met landsgrenzen. Samenwerking tussen verschillende landen is daarom nodig. Vlaanderen, Luxemburg en Nederland ondertekenden een routekaart met samenwerkingsafspraken voor waterveiligheidsprojecten. Duitsland en Frankrijk gaan nog tekenen. Deze routekaart biedt een goede basis om samenwerkingen over de grens aan te gaan. Dit is onder ander nodig voor de verkenningen van de stroomgebieden.

Inspiratieverhaal: Waterbestendig bouwen

Hoewel de overheid veel kan doen, is niet alle wateroverlast te voorkomen. Door klimaatverandering kunnen hevige regenbuien vaker voorkomen. Het is daarom belangrijk dat je voorbereid bent en maatregelen neemt om jouw spullen te beschermen. Marc Nabuurs uit Gennep pakte dit grondig aan. Hij koos voor zijn nieuwe huis een alternatieve bouwstijl waardoor schade door wateroverlast beperkt blijft. Lees het verhaal van Marc Nabuurs en andere inspiratieverhalen op www.wachtnietopwater.nl.

Meer informatie

Wil je volgen waar WRL nog meer aan werkt? Kijk op www.wachtnietopwater.nl/wrl of meld u aan voor de nieuwsbrief op www.wachtnietopwater.nl/nieuwsbrief.