Gemeente Meerssen | Nevenfuncties Gemeentebestuur

Artikel Nevenfuncties Gemeentebestuur

In het kader van de openbaarheid is de lijst met nevenfuncties van het gemeentebestuur (gemeenteraad en college van B&W) het hele jaar ter inzage. Een actuele lijst van nevenfuncties treft u hieronder aan.

Nevenfuncties College van B&W
Nevenfuncties Gemeenteraad

Vragen?

Nevenfuncties Gemeenteraad:
raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674,
e-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl  

Nevenfuncties College van B&W:
telefoon 14 043
e-mail: info@meerssen.nl