Gemeente Meerssen | aanpak wateroverlast

Artikel Aanpak wateroverlast (Water in Balans)

Water in balans
Programma Water in Balans

Het veranderend klimaat komt sneller dan gedacht. Extreme hoeveelheden neerslag, ernstige droogte en hitte bedreigen steden, landbouwgronden en natuurgebieden. In 2014, 2016 en 2018 was er sprake van grote wateroverlast. In het voorjaar van 2018 was het juist heel erg droog.

Voorkomen wateroverlast

Om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, worden knelpunten geïnventariseerd en waar mogelijk maatregelen genomen. Daarbij kijken gemeente en waterschap niet alleen naar regenval uit het verleden, maar ook naar de gevolgen als er door de klimaatverandering in de toekomst nog vaker en nog meer regen valt. De maatregelen komen tot stand in samenwerking met betrokkenen en belanghebbenden: inwoners, ondernemers en organisaties.

Pilotgebied Meerssen/Ulestraten

In het centrum van Meerssen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval, zoals in mei 2018. Het water dat van het hoger gelegen Ulestraten en het omringende landelijke gebied naar beneden stroomt, is binnen een uur in het centrum van Meersen en zorgt daar voor overstromingen. Het gebied Meerssen/Ulestraten is daarom binnen het programma Water in Balans van Waterschap Limburg aangewezen als pilotgebied. Hiervoor werken in totaal negen partners samen. 

Samenwerkende organisaties

  • Waterschap Limburg
  • Gemeente Meerssen
  • Provincie Limburg
  • Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
  • Staatsbosbeheer
  • Stichting Het Limburgs Landschap
  • Waterleidingmaatschappij Limburg

Samenwerking met onze inwoners

Maar de samenwerkende organisaties kunnen het niet alleen. Ook samenwerking met u - onze inwoners - is hard nodig. Bijvoorbeeld door uw perceel te vergroenen/ontstenen (opratie Steenbreek), of door hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool. Met ingang van 1 januari 2019 geldt er een stimuleringsregeling (subsidieregeling). Ook kunnen mensen die bij zware regenval wateroverlast ervaren deelnemen aan een schottenprogramma (collectieve inkoop, waardoor u schotten voordeliger kunt aanschaffen). Als u zich onderaan deze pagina aanmeldt voor de gemeentelijke nieuwsbrief Sfeervol Meerssen, ontvangt u informatie over de mogelijkheden automatisch in uw mailbox.

Links

Tip & adviezen wat te doen bij Wateroverlast

Wachtnietopwater.nl (wat te doen bij plotselinge wateroverlast)

Veelgestelde vragen & antwoorden

Website Waterschap Limburg (meedenken)

Website Water in Balans (informatie)

Waterklaar.nl

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater

Folder Waterschap Limburg 'Wateroverlast in uw woning? 17 maatregelen om schade door wateroverlast in uw eigen woning te beperken'