Gemeente Meerssen | Wat betekent de Omgevingswet voor ons allemaal? Interview met Jaap Zomerplaag

Nieuwsbericht Wat betekent de Omgevingswet voor ons allemaal? Interview met Jaap Zomerplaag

Gepubliceerd op: 16 februari 2022 16:50

Omgevingswet - Jaap Zomerplaag
Misschien heeft u het al in de krant gelezen: de ingangsdatum van de Omgevingswet (1 juli 2022) wordt opgeschoven. De wet die tientallen wetten en regelingen voor de leefomgeving tot één wet bundelt en moderniseert. In de serie 'Wat betekent de Omgevingswet voor ons allemaal?' gaan we met medewerkers en inwoners van onze gemeente en andere betrokkenen in gesprek over deze veelomvattende wet. Dit keer is het de beurt aan procesmanager Jaap Zomerplaag. Hij coördineert de invoering van de nieuwe wetgeving in de gemeente Meerssen.  

Nieuwe ingangsdatum

Eerst maar even over die ingangsdatum. Is al bekend wanneer de Omgevingswet wel ingaat? "Nee, nog niet. De ICT-opgave rondom deze wet is enorm. Dus ze zijn nu aan het kijken wat een haalbare datum is. Dat kan 1 oktober 2022 worden of 1 januari 2023." De gemeentelijke stuurgroep en verschillende werkgroepen rondom de Omgevingswet zitten echter niet stil. "Wij doen gewoon alsof de wet wél op juli 2022 ingaat, zodat we nu al kunnen oefenen. De proceduretijd voor omgevingsvergunningsaanvragen wordt bijvoorbeeld binnen de nieuwe wet flink verkort. Zo mag ook een vergunningsaanvraag die buiten het bestemmingsplan valt straks maar acht weken duren, terwijl de procedure op dit moment zo'n zes maanden duurt. Wij gaan nu al proberen om die nieuwe proceduretijd te halen. Lukt dat niet, dan staat er nog geen sanctie op."

Goede oplossingen vinden, samen met de inwoners

Wat Jaap betreft is de Omgevingswet vooral logisch nadenken. "De gedachte van de wet is om goeie initiatieven tot bloei te brengen. We hebben verschillende opgaves in onze gemeente, zoals de energietransitie, woningbouw en hoe we omgaan met de waterproblematiek. Hier willen we goeie en slimme oplossingen voor vinden. Samen met de inwoners. De Omgevingswet wordt door sommigen gezien als een juridische operatie, maar ik vind het met name heel belangrijk om stil te staan bij waar we als gemeente naartoe willen en hoe we dat samen bereiken."

Burgerparticipatie via Omgevingstafels

Daarom is het van belang om bewoners al vanaf een vroeg stadium in projecten mee te nemen, aldus Jaap. "Daarmee zijn we al aan het experimenteren. Zo hebben we bijvoorbeeld Omgevingstafels georganiseerd, waarbij we een open dialoog hebben tussen medewerkers van de gemeente en initiatiefnemers van nieuwe plannen. Op die manier ontstaat er wederzijds begrip. We hebben namelijk allemaal hetzelfde doel voor ogen: een gezonde leefomgeving van hoge kwaliteit." Burgerparticipatie dus. "Zeker. Nu levert een aanvraag soms frustratie op bij de indiener, omdat hij of zij de plannen eerst helemaal moet uitwerken voordat er zekerheid is over de medewerking van de gemeente. In plaats daarvan gaan we voortaan al in een vroeg stadium in gesprek en kijken we samen naar de ideeën en mogelijkheden."

Omgevingsvisie

Er komt straks ook een Omgevingsvisie. Wat kan Jaap daarover vertellen? "Dat wordt onze toekomstvisie op de fysieke leefomgeving. We zijn al bezig met deelvisies, zoals de Transitievisie Warmte, de Regionale Energie Strategie en de Dorpsontwikkelingsplannen. Al die visies bij elkaar vormen de Omgevingsvisie. Het is belangrijk dat ze met elkaar samenhangen en één integrale visie vormen." De plannen zijn niet in beton gegoten, stelt Jaap. "Natuurlijk maken we afspraken over bijvoorbeeld het aantal woningen en de hoeveelheid CO2 die we moeten verminderen, maar laten we vooral blijven denken vanuit de geest van de Omgevingswet. We gaan de dialoog aan en proberen samen van elk initiatief iets moois te maken!"

Meer weten?

Kijk eens op de website Aan de slag met de Omgevingswet