Gemeente Meerssen | Op weg naar een verkeersveiligere Humcoverstraat

Nieuwsbericht Op weg naar een verkeersveiligere Humcoverstraat

Gepubliceerd op: 28 juli 2023 10:00

30 km-zone
Op verzoek van bewoners van de Humcoverstraat in Meerssen heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente. Daarbij hebben de bewoners met name de hoge snelheden en de hoge parkeerdruk aangekaart. Het overleg heeft een aantal verkeersmaatregelen tot gevolg, die in de komende tijd gefaseerd worden uitgevoerd.

Uitbreiding 30 km-zone centrumgebied richting Humcoven

De eerste stap is dat vanaf volgende week de 30 km-zone in het centrumgebied van Meerssen wordt uitgebreid. Deze 30 km-zone wordt uitgebreid tot aan Humcoverstraat 134/136 (richting Ulestraten) en tot aan de rotonde bovenaan Op de Beukel. Op een zo kort mogelijke termijn maken wij ook het kruispunt Humcoverstraat - Op de Beukel gelijkwaardig. Dat betekent dat verkeer van rechts (dus ook fietsers) voorrang krijgt. De voorrangsborden en -markering komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komen er bordjes te staan, die aangeven dat de voorrangssituatie op de betreffende kruising is gewijzigd. Vervolgens gaan we aan de slag om in de Humcoverstraat en de nabije omgeving extra parkeervakken te realiseren. In de fase daarna wordt onder andere het wegdek aangepakt en komt er een aantal zebrapaden met bijbehorende bebording, onder andere bij de trappen vanaf het Humcoverveld en bij de kruising met Op de Beukel.