Gemeente Meerssen | Werkzaamheden Bunderbos

Nieuwsbericht Werkzaamheden Bunderbos

Gepubliceerd op: 25 oktober 2023 09:35

Staatsbosbeheer, logo
In het Bunderbos nabij de Slingerberg voert Staatsbosbeheer vanaf 30 oktober verschillende werkzaamheden uit om natuurdoelstellingen in het gebied te behalen. In het bos worden exoten verwijderd die invasief zijn. Het betreft voornamelijk jonge opslag van exoten, die de inheemse soorten onderdrukt. Daarnaast worden er vanaf januari inheemse loofbomen aangeplant. Het resultaat is uiteindelijk een mooi gevarieerd en klimaatbestendig bos. Na de aanplant zal er nog regelmatig nazorg plaatsvinden om de invasieve soorten te onderdrukken. Het gebied maakt deel uit van Natura 2000-gebied Bunder- en Elslooërbos. Dat betekent dat het een kwetsbaar en beschermd natuurgebied is. De werkzaamheden worden met veel zorg uitgevoerd.

Beperken schade en overlast

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een deskundige aannemer. De aannemer veroorzaakt zo min mogelijk schade voor de wegen en paden, bodem en kwetsbare natuur door gespecialiseerde materialen te gebruiken. Hierop zien we toe tijdens de werkzaamheden. We proberen de overlast voor recreanten en omwonenden tot een minimum te beperken. Toch kunnen wegen en paden na de werkzaamheden beschadigd zijn door machines. Dit komt ook door de weersomstandigheden. Beschadigingen worden zo snel mogelijk weer hersteld.

Wegen en paden tijdelijk afsluiten

De werkzaamheden vinden plaats in de winter van 2023/2024 en duren in totaal 2 weken, afhankelijk van het weer. Vanwege de veiligheid kan het zijn dat tijdens de werkzaamheden bepaalde wegen en paden tijdelijk worden afgesloten. Dit wordt ter plekke in het gebied aangegeven. Tevens raden wij voor de eigen veiligheid aan ruime afstand te houden en buiten het bereik van machines te blijven.

Natura 2000

Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie Limburg vanuit Natura 2000. Natura 2000 is een netwerk van Europese beschermde natuurgebieden waar maatregelen worden genomen om zeldzame leefgebieden en soorten te beschermen. Hierin werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers nauw samen.