Gemeente Meerssen | Update over slib

Nieuwsbericht Update over slib

Gepubliceerd op: 23 juli 2021 11:10

GGD logo
De gigantische wateroverlast in onze regio vorige week heeft er op sommige plaatsen voor gezorgd dat verontreinigd slib is achtergebleven. De kans dat mensen ziek worden na contact met dit slib is klein. De zorg van de GGD betreft met name het langdurig contact (dagelijks gedurende langere tijd) met eventuele verontreinigingen als er niet zorgvuldig wordt opgeruimd.

Deze en andere informatie is terug te vinden op de website van de GGD. Hier staan ook veelgestelde vragen.

Hoe om te gaan met slib en modder bij het opruimen daarvan (via RIVM)?

Beschermende maatregelen (i.v.m. mogelijke blootstelling aan bacteriën):

 • Lange kleding
 • Handschoenen
 • Laarzen
 • Veiligheidsbril
 • Mondmasker (zoals bij Corona)

Hygiënisch werken zoals:

 • Handen/gezicht wassen met water en zeep
 • Regelmatig kleding verschonen en wassen (bij voorkeur op hogere temperatuur)
 • Raak ogen/mond en neus niet aan met ongewassen handen
 • Let op met eten/drinken
 • Bij uittrekken en afdoen van beschermingsmiddelen let op met hygiëne,
 • Tip: handschoenen en mondmasker als laatst

Overige adviezen

 • Laat uw kinderen niet direct in het slib spelen. Daar waar kinderen veel spelen dient het slib goed verwijderd te worden, denk aan tuinen, kinderspeelplaatsen, zandbakken.
 • Eet geen gewassen die onder water hebben gestaan. Dit in verband met het intensieve contact met het slib en eventuele andere verontreinigingen in het water zoals olie en/of bacteriën.
 • Verwijder al het zichtbare slib uit moestuinen, om zo de tuinen weer geschikt te maken voor het (opnieuw) verbouwen van gewassen. Zorg er vervolgens voor dat de grond niet zuur is (pH ≥ 7, eventueel bekalken) en goed wordt bemest.
 • Gebruik particuliere waterputten die in contact zijn geweest met oppervlaktewater niet voor drinkwater, in verband met een mogelijke bacteriële verontreiniging.
 • Bent u hobbymatige bezitter van (klein)vee? Dan kunt u na het verwijderen van het slib uit het weiland en de controle van de begaanbaarheid/stabiliteit van het weiland, de dieren laten grazen. Voer uw kippen middels een voerbak en niet direct vanaf de grond, na een regenbui is ook dit weer mogelijk.

Voor actuele informatie: zie de website van de GGD.

Heeft u het slib toch al opgeruimd? En twijfelt u over de veiligheid en gezondheid?
Neem dan contact op met de Medische milieukunde-afdeling van de GGD 088-8805070.
Krijgt u klachten, neem dan contact op met uw huisarts.