Gemeente Meerssen | Gemeente zet belangrijke stap richting woningbouw locatie Beukeböschke

Nieuwsbericht Gemeente zet belangrijke stap richting woningbouw locatie Beukeböschke

Gepubliceerd op: 16 november 2022 17:00

Het college van B&W heeft ingestemd met de toekomstige sloop van de voormalige basisschool en gymzaal aan de Gansbaan in Meerssen. Hiermee is de realisatie van woningbouw op de locatie Beukeböschke in Meerssen een stap dichterbij. Met dit plan zet het gemeentebestuur een belangrijke stap voorwaarts in het streven naar de realisatie van minimaal 150 (bij voorkeur levensloopbestendige) nieuwe woningen in de bestuursperiode 2022-2026. In de voormalige basisschool worden tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest. Zodra het gebouw vrijkomt, zal dit worden gesloopt. 

Actualisatie Masterplan

Bureau Mecanoo onder leiding van toparchitecte Francine Houben is onlangs gestart met de actualisatie van het Masterplan Meerssen. De herontwikkeling van de locatie Beukeböschke wordt daarbij meegenomen. In de aanloop naar het aangepaste Masterplan werkt Mecanoo een aantal denkrichtingen uit in mogelijke scenario's. De resultaten van eerdere meedenksessies worden daarbij meegenomen. Binnenkort volgt een uitnodiging aan de inwoners om over de diverse mogelijkheden voor de verdere herinrichting van de Markt en het omliggende gebied mee te denken. Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeenteraad het geactualiseerde Masterplan in april 2023 vaststellen.