Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 10-05-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 10-05-2022

Gepubliceerd op: 18 mei 2022 14:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 mei 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 mei 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 3 mei 2022 vast te stellen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Presentatie Kerkenvisie gemeente Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de Kerkenvisie gemeente Meerssen;
  2. akkoord te gaan met de concept-raadsinformatiebrief waarin de Kerkenvisie ter kennisname wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Deelname Europese aanbestedingsprocedure 'Collectief Zuid-Limburg duurzame elektriciteit en gecompenseerd gas 2023-2028 waarvan drie optiejaren'

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. dat de gemeente Maastricht als penvoerder de vertegenwoordiging van de gemeente Meerssen is in de Europese aanbestedingsprocedure als aanbestedende dienst;
  2. tot machtiging van het inkoopteam (bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen) ter zake het voorbereiden en publiceren van de aanbestedingsdocumenten;
  3. tot dezelfde invulling voor de vergroening van de elektriciteit als bij de vorige aanbesteding (GVO Waterkracht Europa 100%);
  4. tot de beoordeling van de gegadigden en de inschrijvingen door het inkoopteam, alsmede eventuele uitsluiting van inschrijving(en);
  5. tot het namens bovengenoemde organisatie uitspreken van zowel het voornemen tot gunning en afwijzing(en) alsmede definitieve gunning;
  6. tot het verstrekken van een mandaat aan adviesbureau Wattanders inzake het - onder regie van de gemeente Maastricht en het inkoopteam - uitvoeren van de inkoopstrategie voor het vastleggen van het groothandelsdeel van de leveringsprijs (indien van toepassing op grond van de gekozen inkoopstrategie).