Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 51 - 16 december 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 51 - 16 december 2020

Gepubliceerd op: 15 december 2020 15:30

Gemeentepagina: week 51
Datum: woensdag 16 december 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van donderdag 24 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021. Op maandag 4 januari 2021 zijn we vanaf 09.00 uur weer geopend.

Kerstmis

Aangifte geboorte of overlijden
Tijdens deze periode is bureau Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • donderdag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • maandag 28 december van 09.00-10.00 uur
 • woensdag 30 december van 09.00-10.00 uur
 • donderdag 31 december van 09.00-10.00 uur

Vermissing paspoort-identiteitskaart-rijbewijs
Op deze dagen en tijden kan men tevens en uitsluitend terecht voor het melden van vermissing van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U kunt de vermissing van uw reisdocument nu ook online bij ons melden via www.meerssen.nl.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Informatie over het Coronavirus

Actuele informatie over de maatregelen rond het coronavirus vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of www.meerssen.nl/coronavirus.

MEER INFORMATIE

Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest: Bij (milde) klachten: laat u testen.
Bel 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043.

---

Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021
Kom ook werken bij het Stembureau

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvang je een vergoeding van je gemeente.

Verkiezingen

Meer weten?
Kijk eens op www.elkestemtelt.nl.

Wil je je aanmelden?
Ben je 18 jaar of ouder en heb je interesse? Stuur dan een mailtje met je naam en adres aan verkiezingen@meerssen.nl.

Er wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen, zodat iedereen veilig kan werken. Wij maken onder andere gebruik van gezichtsbescherming, handschoenen, kuchschermen en desinfectiemiddelen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Kruisstraat Meerssen

Betreft: verkeersbesluit inzake het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Kruisstraat in Meerssen.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: door middel van het plaatsen van markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een parkeerplaats aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaatsen op de Kruisstraat in Meerssen.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 14-12-2020 t/m 01-02-2020.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Vastgestelde verordeningen en tarieventabellen 2021

Betreft: Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2021.
Opmerking: de Verordening onroerende-zaakbelastingen Meerssen 2020 vervalt per 01-01-2021, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening rioolheffing Meerssen 2021.
Opmerking: de Verordening Rioolheffing Meerssen 2020 vervalt per 01-01-2021, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening parkeerbelastingen Meerssen 2021.
Opmerking: de Verordening parkeerbelastingen 2020 vervalt per 01-01-2021, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2021.
Opmerking: de Verordening tarieven openbare werken Meerssen 2020 vervalt per 01-01-2021, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening toeristenbelasting Meerssen 2021.
Opmerking: de Verordening Toeristenbelasting Meerssen 2020 vervalt per 01-01-2021, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2021 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel vervalt per 01-01-2021, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening hondenbelasting Meerssen 2021.
Opmerking: de Verordening hondenbelasting Meerssen 2020 vervalt per 01-01-2021, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening marktgelden Meerssen 2021.
Opmerking: de Verordening marktgelden Meerssen 2020. vervalt per 01-01-2021, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2021.
Opmerking: de Verordening rechten algemene begraafplaatsen Meerssen 2019. vervalt per 01-01-2021, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening reclamebelasting Meerssen centrum 2021 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de Verordening reclamebelasting Meerssen centrum 2016 met bijbehorende tarieventabel. vervalt per 01-01-2021, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

Betreft: Verordening leges Meerssen 2021 met bijbehorende tarieventabel.
Opmerking: de Verordening leges Meerssen 2020 met bijbehorende tarieventabel vervalt per 01-01-2021, maar blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor deze datum voordoen.

In werking: 01-01-2021.
Datum ingang heffing: 01-01-2021.
Opmerking: deze verordeningen worden officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 16 december 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen kunnen permanent worden geraadpleegd in de Regelingenbank op www.meerssen.nl.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2021

Betreft: Het college van B&W van Meerssen heeft op 8 december 2020 het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Meerssen 2021 vastgesteld.
In werking: 1 januari 2021.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 16 december 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U kunt dit besluit permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden van de huidige demontagevergunning, Kuiperstraat 14, 6243 NH Geulle (ontvangen 26 november 2020);
 • het realiseren van een bijgebouw (legalisatie), Westbroek 12, 6243 CE Geulle (ontvangen 6 december 2020);
 • het uitbreiden van de woning, Pastoor Aert van Coelmontstraat 15, 6231 JC Meerssen (ontvangen 7 december 2020);
 • het aanpassen van de schoorsteen, Koningin Julianastraat 26, 6241 EZ Bunde (ontvangen 7 december 2020);
 • het veranderen van een oprit, Raar 8, 6231 RR Meerssen (ontvangen 7 december 2020);
 • het kappen van een den, Gerbergaplantsoen 2, 6231 KM Meerssen (ontvangen 7 december 2020);
 • het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, Burgemeester Visschersstraat 82, 6235 ED Ulestraten (ontvangen 8 december 2020);
 • het oprichten van twee oplaadpunten, Rijksweg A2, Meerssen (ontvangen 8 december 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van twee haagbeuken, Molenveldweg 15, 6231 RX Meerssen (verleend 08 december 2020);
 • het plaatsen van een raamkozijn, Burgemeester Hein Cortenstraat 9, 6235 CN Ulestraten (verzonden 9 december 2020);
 • het vervangen van het dak, Hemelboomlaan 17, 6241 AS Bunde (verzonden 10 december 2020);
 • het plaatsen van een ballenvanger, Heiveld 2, 6241 EK Bunde (verzonden 10 december 2020);
 • het verbouwen en uitbreiden van de woning, Processieweg 14, 6243 BB Geulle (verzonden 11 december 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Buitenbehandeling stellen aanvraag om omgevingsvergunningen

Aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld:

 • het legaliseren van diverse bouwwerken, Cazenderstraat 3, 6231 HZ Meerssen (verzonden 11 december 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

 Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 16 december 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen