Gemeente Meerssen | Voorbereidingsbesluit

Officiele publicatie

Voorbereidingsbesluit

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Meerssen op 2 juli 2009 heeft besloten te verklaren dat wordt voorbereid een wijziging van het ‘Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemming in hoofdzaak Meerssen’ en diverse andere bestemmingsplannen voor zover betrekking hebbende op het gebied, zoals op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening in kleur en zwart omlijnd is aangegeven.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend.

Genoemd voorbereidingsbesluit treedt met ingang van 9 juli 2009 in werking en ligt met de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening vanaf 9 juli 2009 iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur voor een ieder ter inzage bij het Klantenbureau Bouwen en Milieu, kamer 1.25, in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen.

Meerssen,

8 juli 2009
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.