Gemeente Meerssen | Mogelijk kansen voor woningbouw bij de Kookstraat: bezorgde omwonenden bieden petitie aan

Nieuwsbericht Mogelijk kansen voor woningbouw bij de Kookstraat: bezorgde omwonenden bieden petitie aan

Gepubliceerd op: 15 december 2023 12:40

Petitie beoogde bouwontwikkeling Kookstraat
In de bestuursperiode 2022-2026 streeft het gemeentebestuur ernaar om nieuwe woningen te bouwen in alle woonkernen. Een stuk landbouwgrond aan de Kookstraat in Meerssen biedt mogelijk kansen. Deze grond bestaat uit twee naast elkaar gelegen percelen: één perceel is eigendom van de gemeente en het andere perceel is eigendom van een projectontwikkelaar. Vanwege de aanzienlijke vraag naar levensloopbestendige woningen in een groene omgeving, hebben gemeente en projectontwikkelaar samen een schetsontwerp laten opstellen. Tijdens een meedenkbijeenkomst op 14 november is dit schetsontwerp bij wijze van verkenning besproken met omwonenden en belangstellenden.

Bezorgdheid

Op donderdag 14 december hebben enkele omwonenden namens de buurt een petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Met deze petitie hebben zij hun bezorgdheid geuit over de beoogde ontwikkelingen bij de Kookstraat, met name over het verdwijnen van groene ruimte in relatie tot mogelijke wateroverlast. Ook maken zij zich zorgen over de verwachte toename van verkeer en een hogere parkeerdruk dan momenteel aanwezig is.

Zorgvuldige belangafweging

Burgemeester Clermonts-Aretz nam de petitie namens de gemeenteraad in ontvangst en bedankte de indieners voor hun betrokkenheid bij de buurt. Zij benadrukte dat de beoogde bouwontwikkeling nog in een vroeg stadium verkeert, waarbij het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid heeft om alle belangen zorgvuldig af te wegen. Om deze reden drong zij er bij de indieners op aan om op een constructieve wijze in gesprek te blijven met de gemeente.