Gemeente Meerssen | Vaststelling ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’

Officiele publicatie

Vaststelling ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van de, door de gemeenteraad op 14 december 2017 vastgestelde ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg’ (SVREZL).In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting vastgelegd ten aanzien van de beleidsvelden detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen in de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg (Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal).

Globale inhoud Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

De SVREZL geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, kantoren en bedrijventerreinen. De SVREZL is belangrijk voor het behoud van de leefbaarheid en het versterken van het vestigingsklimaat in Zuid-Limburg. Diverse ontwikkelingen hebben de winkel-, kantoren- en bedrijventerreinmarkt in de afgelopen jaren veranderd. Daarom zijn in de SVREZL afspraken over nieuwe ontwikkelingen gemaakt en is een hoofdstructuur vastgelegd, met aangewezen winkel-, kantoren- en bedrijventerreinlocaties. Buiten deze hoofdstructuur worden in principe geen vierkante meters toegevoegd. Gemeenten kunnen bij langdurige leegstand van drie jaar winkels en kantoren herbestemmen.

Waar kunt u de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg inzien?

Vanaf 1 februari 2018 tot en met 14 maart 2018 liggen de vastgestelde structuurvisie op afspraak ter inzage bij het Klantenbureau Ruimte, Markt 50, 6231 LS Meerssen, telefoon 14 043. U kunt de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Structuurvisies’ worden gekozen, waarna het plan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het plan of het planidentificatienummer (ID) NL.IMRO.0938.STVREZL2017-VA01.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de ‘Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid- Limburg’ staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Informatie

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Meerssen, 30 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Meerssen