Gemeente Meerssen | Melding voor het verwijderen van asbest aan Kuileneindestraat 3c te Meerssen

Officiele publicatie

Melding voor het verwijderen van asbest aan Kuileneindestraat 3c te Meerssen

Gemeente Meerssen heeft op 18 januari 2023 een melding ontvangen voor het verwijderen van asbest, Kuileneindestraat 3c, 6231 KD Meerssen.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Als iemand iets wil slopen, geldt hiervoor een meldingsplicht op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. Deze melding is ter informatie. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Heeft u vragen over deze melding?

U kunt tot zes weken na ontvangst van de melding met vragen terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar info@meerssen.nl.