Gemeente Meerssen | Denk mee over het nieuwe Groenbeleidsplan

Nieuwsbericht Denk mee over het nieuwe Groenbeleidsplan

Gepubliceerd op: 21 oktober 2022 11:20

Denk mee over het nieuwe Groenbeleidsplan

De gemeente Meerssen gaat een nieuw Groenbeleidsplan opstellen. Hiervoor is een extern bureau ingehuurd: bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp. In het Groenbeleidsplan geven we aan hoe we in de toekomst willen omgaan met het openbare groen in onze gemeente (groenstructuur en bomenstructuur). Dit doen we voor de kernen én het buitengebied.

Het plan legt de basis voor (de uitwerking van) toekomstige ontwikkelingen, projecten, initiatieven en keuzes op het gebied van groen in onze gemeente. In het plan wordt ook vastgelegd wat de gewenste kwantiteit en kwaliteit van het openbare groen moet zijn.

Participatietraject: wat zijn uw ideeën, wensen, suggesties?

Wij vinden het belangrijk onze inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden te betrekken bij het opstellen van het nieuwe Groenbeleidsplan. Daarom organiseren wij vijf bijeenkomsten, in elke woonkern één. Tijdens deze bijeenkomsten horen wij graag úw wensen, ideeën en suggesties. Wij verwelkomen u graag op een van onderstaande data:

  • Bunde en omgeving: dinsdag 8 november om 19.00 uur. Waar? Café in de Haverput, Vliegenstraat 59 Bunde.
  • Rothem en omgeving: woensdag 9 november om 19.00 uur Waar? Gemeenschapshuis De Koel, Pastoor Geelenplein 6 Rothem.
  • Ulestraten en omgeving: maandag 14 november om 19.00 uur Waar? Gemeenschapshuis D'n Huppel, Dorpstraat 1 Ulestraten.
  • Meerssen en omgeving: woensdag 23 november om 19.00 uur Waar? Gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 16 Meerssen
  • Geulle en omgeving: maandag 28 november om 19.00 uur Waar? Gemeenschapshuis De Kollekamp, Heerenstraat 77 Moorveld/Geulle.

Tijdens deze bijeenkomsten geven we eerst uitleg over het planproces en de doelstellingen. Daarnaast zijn deze avonden vooral bedoeld om ideeën, wensen en suggesties op te halen over het openbare groen in uw woon-, werk- en leefomgeving.

Om zoveel mogelijk uit de sessie te kunnen halen, vragen wij u om plaatjes en/of foto's mee te nemen van groene ideeën en wensen die u graag in uw woonkern en/of in de gemeente Meerssen zou zien.
Daarnaast zullen we samen schetsen / aantekeningen maken op een plattegrond en/of luchtfoto van het gebied dat centraal staat die avond.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan een van de bijeenkomsten? Meld u dan even aan. Dat kan door een e-mail te sturen aan info@meerssen.nl. Zet in het onderwerp 'Bijeenkomsten Groenbeleidsplan'. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en aan welke bijeenkomst u wil deelnemen.

Vervolgbijeenkomsten

De eerste bijeenkomsten staan dus met name in het teken van het ophalen van ideeën en wensen. Er komt nog vervolgbijeenkomsten. Deze staan dan in het teken van het presenteren van het concept-Groenbeleidsplan. Wij laten u via de gemeentelijke media (website, nieuwsbrief, Geulbode) tijdig weten wanneer deze plaatsvinden.

Expositie

Voor de inwoners die graag alleen geïnformeerd worden over het Groenbeleidsplan, maar verder niet actief betrokken willen worden bij het participatietraject wordt een expositie georganiseerd. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Vragen?

Neem contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Of mail info@meerssen.nl.