Gemeente Meerssen | Carnaval en de doorstroomtoets

Nieuwsbericht Carnaval en de doorstroomtoets

Gepubliceerd op: 12 juli 2023 10:05

Klaslokaal
De afgelopen weken is er onrust ontstaan over nieuwe wetgeving in het onderwijs. Deze wetgeving verplicht scholen in het primair onderwijs om de doorstroomtoets - de vroegere CITO-toets - af te nemen in de eerste twee volledige weken van februari. Nu is dat voor een aantal schoolbestuurders al reden zich daartegen te verzetten, maar het feit dat deze weken in 2024 samenvallen met (de aanloop naar) carnaval - of zoals in delen van Limburg genoemd 'Vastelaovend' - maakt dat het bij vrijwel alle scholen in Limburg tot onrust heeft geleid. Scholen hebben bij de minister gepleit voor flexibiliteit in het belang van de kinderen. Omdat het resultaat van de toets van belang is voor de verdere school- en studiecarrière.

De oplossing

Zoals we allemaal weten staan de weken voor carnaval in het teken van allerlei activiteiten op scholen en in dorpen. Activiteiten waar kinderen leren hoe belangrijk verenigingen en vrijwilligerswerk zijn. Activiteiten die de sociale structuur in onze steden, dorpen en wijken bepalen. We vrezen dat de leerlingen die bijvoorbeeld komend schooljaar in groep acht zitten door die activiteiten lager scoren op hun toets en daarvan last krijgen in het vervolg van hun schoolloopbaan. En de oplossing is simpel. Geef in de jaren dat dat speelt scholen de ruimte de toets een of twee weken later af te nemen.

Een brief aan de minister

Samen met de wethouders onderwijs van alle 31 Limburgse gemeenten hebben we daarom een brief gestuurd aan minister Dijkgraaf van onderwijs. We roepen hem op om tot flexibiliteit. De flexibiliteit die scholen de ruimte geeft om een keer in de zoveel jaar te mogen afwijken van de nu in de wet vastgelegde periode waarin de doorstroomtoets moet worden afgenomen. In het belang van de kansengelijkheid en ontwikkeling van onze kinderen. Tot wereldburgers die met een open blik midden in hun lokale gemeenschappen staan. Zodat ook onze denkers en doeners van de toekomst met dezelfde kansen door kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs.