Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 43 - 26 oktober 2016

Gepubliceerd op: 25 oktober 2016 12:10

Weeknummer: 43
Datum: woensdag 26 oktober 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Onderhoudswerkzaamheden Humcoverstraat, Op de Beukel, rotonde en Raar

Van maandag 31 oktober t/m woensdag 23 november voert gemeente Meerssen werkzaamheden uit aan  de Humcoverstraat, Op de Beukel, Raar en de rotonde Vogelzang-Kuileneindestraat -Lange Raarberg-Op de Beukel.  De werkzaamheden vinden plaats van 07.00-17.00 uur. Tijdens de uitvoering moet u rekening houden met geluidshinder en beperkte bereikbaarheid.

Planning

Maandag 31 oktober t/m dinsdag 8 november:
Aanpassing kruising Humcoverstraat - Op de Beukel
Op de kruising Humcoverstraat-Op de Beukel verwijderen we het witte klinkervak. Tijdens deze werkzaamheden zullen verkeerslichten het doorgaande verkeer op de Humcoverstraat regelen. Op de Beukel is dan afgesloten voor alle verkeer.

Zaterdag 5 en zondag 6 november:
Vervangen asfalt Raar
Tijdens dit weekend vervangen we de asfaltdeklaag op Raar. Raar is dan afgesloten voor alle verkeer (inclusief fietsers).

Maandag 7 november t/m vrijdag 11 november:
Vervangen asfalt Op de Beukel en rotonde
Op de rotonde en Op de Beukel vervangen we het asfalt. Tijdens de werkzaamheden zijn Op de Beukel en de rotonde afgesloten voor alle verkeer. Woningen en percelen zijn bereikbaar voor omwonenden. Behalve op donderdag 10 november. Dan brengen we de nieuwe asfaltdeklaag aan.

Maandag 14 november t/m woensdag 23 november:
Aanpassen fietspaden rotonde
De fietspaden bij de rotonde worden aangepast.Het fietsverkeer wordt plaatselijk omgeleid.

Omleidingsroutes worden aangegeven door middel van borden.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Dinsdag 1 november
Aangifte geboorte en overlijden niet mogelijk

In verband met de overgang naar een nieuw computersysteem kunt u op dinsdag 1 november geen aangifte van geboorte of overlijden doen. Er kunnen die dag geen aktes worden opgemaakt. Houd rekening met de termijn waarbinnen aangifte van geboorte en overlijden moet plaatsvinden.

Meer informatie
Verdere informatie hierover vindt u op www.meerssen.nl. Of bel met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nacht van de nacht en de openbare verlichting in Meerssen

Om aandacht te vragen voor het donker, dooft de gemeente tijdens de Nacht van de Nacht (zaterdag 29 oktober) zoveel mogelijk de aanstraal verlichtingen nabij en in het Proosdijpark, het gemeentehuis en de Basiliek.

Nieuwe dimbare LED-verlichting
In 2016 is de gemeente Meerssen gestart met het vervangen van de openbare verlichting. Het vervangen zal in fases gaan gebeuren. In 2016 ligt de nadruk op de wegen waar de verlichting ouder is dan 20 jaar. Vanaf 2017 zal verlichting worden vervangen welke tussen de 18 en 20 jaar oud is.

De bestaande verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Deze lampen hebben een lager energieverbruik, gaan langer mee en zijn onderhoudsvriendelijker. Daarnaast wordt de LED-verlichting gedimd. Op dit moment worden de lantaarnpalen in onze gemeente 's avonds na 23.00 om en om uitgedaan. Door de verlichting te dimmen na 23 uur wordt het licht gelijkmatiger uitgestraald hetgeen weer beter is voor de sociale- en verkeersveiligheid.

Afgelopen maanden zijn diverse straten in Rothem, Geulle en Geulle aan de Maas al voorzien van nieuwe verlichting. De komende maanden vervangen we de verlichting in de volgende straten:

Bunde: Meerstraat, Geulstraat, Maasstraat, Steinstraat, In de Winkel, Burchtstraat, Papenweg, Lindenlaan, Kersenlaan, Geulhout (incl. parkeerplaats).
Weert: Weerterveld
Meerssen: Burgemeester Murisstraat, Burgemeester Binckhorststraat, Vauwerhof, Eijsendaalweg.
Ulestraten: Humcoven

Zonne-energie verlichting
In de Veeweg in Meerssen staat sinds bijna een jaar een lichtmast op zonne-energie. Dit is een goed alternatief voor die locaties waar beperkte lichtopbrengst gewenst is en er geen kabels en leidingen in de nabijheid aanwezig zijn.

Dynamische verlichting
In samenwerking met de gemeente Maastricht is de gemeente Meerssen voornemens om de Oude Steeg in Rothem te voorzien van dynamische verlichting. De Oude Steeg, de verbindingsweg tussen Rothem en Weert, is sinds kort afgesloten voor doorgaand autoverkeer en hierdoor nog alleen toegankelijk voor voetgangers en (brom)fietsers. Dynamische verlichting is een passende oplossing voor deze weg vanwege de natuurlijke omgeving  en het feit dat een gedeelte van de Oude Steeg zich in een vliegroute van vleermuizen bevindt.

De verlichting is dynamisch doordat deze voorzien is van een radarsysteem dat de verlichting alleen laat branden  als er (brom)fietsers of voetgangers passeren. Na enkele minuten gaat de verlichting weer uit. Ook is de kleur van de lampen  vleermuisvriendelijk. Door deze combinatie van innovatieve technieken verstoort de verlichting de omliggende natuur zo min mogelijk en kunnen (brom)fietsers en voetgangers zo veilig mogelijk gebruik maken van de weg.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vraag nu al uw nieuwe parkeervergunning aan

Op 1 januari 2017  verlopen alle parkeervergunningen. Houders van een vergunning moeten zelf tijdig een nieuwe vergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt nu al uw aanvraag indienen.

Let op! Bestuurscentrum gesloten tussen Kerstmis & Nieuwjaar
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum gesloten. Vraag dus tijdig uw nieuwe parkeervergunning aan. Doe dit ruim voor de feestdagen!

Aanvragen die tijdens de feestdagen binnenkomen, worden pas in januari behandeld. U moet dan even wachten op uw parkeervergunning. U kunt dit voorkomen door de aanvraag nu al in te dienen.

Aanvraagformulieren
De aanvraagformulieren voor een nieuwe vergunning of voor een verlenging van de huidige parkeervergunning kunt u downloaden via www.meerssen.nl of afhalen bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Vragen?
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Kennisgeving grondexploitatieovereenkomsten

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak "Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance", als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015, de navolgende overeenkomsten zijn aangegaan met de betrokken perceeleigenaren:

 • Raar 41, Meerssen, legalisatie van twee woningen, een buitenrijbak en silagepakkenopslag;
 • Raar 41a, Meerssen, legalisatie van een woning.

Ter inzage: een zakelijke beschrijving van voornoemde overeenkomsten ligt met ingang van donderdag 27 oktober 2016 ter inzage.
Waar ter inzage: op afspraak bij de afdeling Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: het indienen van zienswijzen of het maken van bezwaar is niet mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043, email info@meerssen.nl

---

Ontheffing geluid

Betreft: ontheffing geluid in de openlucht is verleend voor: het veroorzaken van geluidhinder als gevolg van asfalteringswerkzaamheden op 6 november 2016 van 06.00-20.00 uur, Raar te Meersen (verzonden 21-10-2016).
Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verlenging Samenscholingsverbod Proosdijpark en Stationsplein Meerssen

Betreft: met ingang van vrijdag 21 oktober 2016 wordt het samenscholingsverbod in het Proosdijpark en op het Stationsplein van Meerssen met 6 maanden verlengd. Dit is één van de maatregelen om groepen jongeren die zich misdragen te kunnen aanpakken. Het verbod werd ingesteld na talrijke vernielingen, agressie en klachten van overlast door jongeren. Omdat het verbod goed functioneert wordt het voor een termijn van 6 maanden verlengd. Gedurende deze periode is het verboden met vier of meer personen aanwezig te zijn in het Proosdijpark of op het Stationsplein. Degene die het verbod negeert, krijgt een forse boete. Als er meerdere groepjes jongeren of jong volwassenen van vier personen of minder worden aangetroffen, worden deze als één groep gezien. Merkt u ondanks deze maatregel toch ongeregeldheden op? U kunt dit melden bij: Politie Heuvelland, tel. 0900-8844. Ingeval van nood: bel 112.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het splitsen van een woning (legalisatie), Kuileneindestraat 4, 6231 KG Meerssen (ontvangen 17 oktober 2016);
 • het legaliseren van bergingen en twee overkappingen, Kruisberg 72, 6231 RK Meerssen (ontvangen 18 oktober 2016);
 • het renoveren van een schuur, Genzon 7, 6235 AA Ulestraten (ontvangen 12 oktober 2016);
 • het vernieuwen/vergroten van de woning, Scheerstraat 1A, 6243 AB Geulle (ontvangen 17 oktober 2016);
 • het levensloopbestendig maken van de woning, Korte Raarberg 25, 6231 KP Meerssen (ontvangen 17 oktober 2016);
 • het legaliseren van twee bijgebouwen, een carport en diverse erfafscheidingen, Kruisberg 70, 6231 RK Meerssen (ontvangen 20 oktober 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een berk, Westbroek 40, 6243 CJ Geulle (verzonden 18 oktober 2016);
 • het intern verbouwen van het pand, Schoolpad 7, 6241 CK Bunde (verzonden 18 oktober 2016);
 • het kappen van een kastanjeboom, Hoogveldweg tegenover huisnummer 53 te Meerssen, kadastraal bekend Meerssen sectie E nummer 997 (verzonden 19 oktober 2016);
 • het legaliseren van het uitbreiden van het bijgebouw en het wijzigen van het gebruik van het bijgebouw ten behoeve van een éénmans ambachtelijke meubelmakerij, Brommelen 25, 6243 CM Geulle (verzonden 18 oktober 2016);
 • het kappen van een ceder, Pastoor Arnold Somyasingel ongenummerd te Meerssen, kadastraal bekend Meerssen sectie E nummer 1388 (verzonden 19 oktober 2016);
 • het realiseren van een natuurlijk houten vlonder terras met houten windscherm, Op de Beukel 1, 6231 RG Meerssen (verzonden 20 oktober 2016);
 • het kappen van een Tullipboom, Bokstraat 1, 6235 NM Ulestraten (verzonden 21 oktober 2016);
 • het bouwen van een gezinswoning met garage, Kloosterweg Bunde (verzonden 24 oktober 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 26 oktober 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen