Gemeente Meerssen | Nieuw uitvoeringsplan Wmo: wat zijn speerpunten voor de komende tijd

Nieuwsbericht Nieuw uitvoeringsplan Wmo: wat zijn speerpunten voor de komende tijd

Gepubliceerd op: 12 januari 2024 09:55

Wmo
De gemeenteraden van de gemeenten in Maastricht – Heuvelland stelden begin 2023 het Regionaal Beleidsplan Wmo 2023-2026 Maastricht Heuvelland vast. Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de doelen van de regiogemeenten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Zelfredzame, veerkrachtige inwoners en een goede samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders: dat is waar de gemeenten zich sterk voor inzetten.

Uitvoeringsplan Wmo Gemeente Meerssen

In het Uitvoeringsplan Wmo is vervolgens uitgewerkt wat de gemeente Meerssen concreet gaat doen. Om dit uitvoeringsplan op te stellen, vroegen we inwoners en professionals met ons mee te denken waar in onze gemeente echt behoefte aan is binnen de uitvoering van de Wmo 2015. Daarnaast is uiteraard de Adviesraad Sociaal Domein betrokken.

De punten die het meest naar voren kwamen zijn:

  • Communicatie in de breedste zin van het woord (waar, hoe, digitaal en/of op papier)
  • Bekendheid (zowel van bestaande initiatieven als waar kan men terecht met vragen)
  • Vereenvoudiging van de processen

Behoeften en wensen hebben we zoveel mogelijk verwerkt in het Uitvoeringsplan. Je kunt het Uitvoeringsplan Wmo 2023-2026 hier lezen.

Kun je dit pdf-bestand niet lezen? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.