Gemeente Meerssen | Sportakkoord Meerssen

Artikel Sportakkoord Meerssen

Meerssen beweegt - sportakkoord

Het Meerssens Sportakkoord is klaar!

Om ook in Meerssen vervolg te geven aan het Nationale Sportakkoord, heeft een onafhankelijk sportformateur de afgelopen maanden samen met relevante partners in de gemeente gewerkt aan het Meerssens Sportakkoord. In dit lokale sportakkoord hebben sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg, evenementenorganisatoren, het bedrijfsleven en de gemeente hun sportieve ambities vastgelegd voor de gemeente Meerssen. Met deze bundeling van dromen en concrete afspraken, gaan de deelnemers de komende jaren aan de slag om sporten en bewegen nog beter op de kaart te zetten in Meerssen. Lokale partijen kunnen blijven aansluiten. U kunt het sportakkoord hieronder inzien:

Het idee achter een landelijk Sportakkoord met lokale navolging

In juni 2018 kwamen in Den Haag organisaties en instellingen op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg bij elkaar om samen met de minister van Sport het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. In dat akkoord met de titel 'Sport verenigt Nederland' zijn ambities geformuleerd gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan. Met het Sportakkoord wil men landelijk bereiken dat iedereen – écht iedereen – een leven lang plezier in sport kan hebben. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Nu en in de toekomst.

Met wie?

In het Meerssens Sportakkoord worden de lokale ambities omtrent sport en bewegen in de gemeente geformuleerd. Het is dan ook van groot belang dat zoveel mogelijk partijen de handen ineenslaan om samen te komen tot een lokaal sportakkoord. Relevante partners zijn:

  • Lokale sportverenigingen
  • Commerciële sportaanbieders
  • Evenementenorganisatoren
  • Instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg
  • Het bedrijfsleven
  • De gemeente

Het is niet vrijblijvend voor organisaties om deel te nemen aan het lokale sportakkoord. Elke organisatie die meedoet aan het lokale sportakkoord committeert zich aan de gedeelde doelstellingen en tekent daarnaast voor de concrete initiatieven en samenwerking waarover zij afspraken maakt.