Gemeente Meerssen | Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een woning - Eijckerveld (kavel 8), ongenummerd, Ulestraten

Officiele publicatie

Gemeente Meerssen - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een woning - Eijckerveld (kavel 8), ongenummerd, Ulestraten

Gemeente Meerssen heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor het realiseren van een woning, Eijckerveld (kavel 8), ongenummerd Ulestraten.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de aanvraag van de vergunning?

Gemeente Meerssen heeft de aanvraag voor een vergunning ontvangen op 28 juni 2021. De gemeente neemt daarover waarschijnlijk binnen 8 weken een besluit. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.

Heeft u vragen over de aanvraag van de vergunning?

U kunt nu alvast de aanvraag van de vergunning bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.