Gemeente Meerssen | Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (III)

Officiele publicatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (III)

2016/35810

De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Gelet op:

  • -
    Het bepaalde in de afdelingen 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
  • -
    Het organisatiebesluit van de gemeente Heerlen d.d. 11 december 2012, tekstueel aangepast 5 juni 2013;
  • -
    Het Mandaatbesluit gemeente Heerlen aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (III), ter vervanging van het mandaatbesluit gemeente Heerlen aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg d.d. 18 november 2014;

besluit:

binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg aan de afdelingshoofden (a.i.) van de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving respectievelijk Specialismen ondermandaat, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig het bij dit besluit behorende – integrale - ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst RUD Zuid-Limburg.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 9 mei 2016 en vervangt het Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (1steherziene versie).

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (III).

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling.

Maastricht, 10 mei 2016.

mevr. mr. L.M. Kobes

Directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Relevante documenten en links