Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 09 - 27 februari 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 09 - 27 februari 2019

Gepubliceerd op: 26 februari 2019 12:05

Gemeentepagina: week 09
Datum: woensdag 27 februari 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Opruimplicht voor hondenpoep: dat scheelt een hoop!

Honden hebben een belangrijke sociale functie in onze samenleving. Ze zorgen ervoor dat hun baasjes meer lichaamsbeweging en sociale contacten hebben. Honden kunnen echter ook voor overlast zorgen. De grootste ergernis is hondenpoep. Om ervoor te zorgen dat u van uw hond kunt genieten en anderen hier geen last van hebben, gelden er in de gemeente Meerssen een aantal regels.

Opruimplicht
Niemand vindt het leuk om in hondenpoep te trappen. Het is smerig! Bovendien bestaat het risico dat hondenpoep parasieten bevat waar mensen en dieren ziek van worden. In de gemeente Meerssen geldt daarom een opruimplicht voor hondenpoep. Dat betekent dat degene die de hond uitlaat, ook onmiddellijk de poep opruimt. Hoe u dat doet, mag u zelf beslissen. U kunt de hondenpoep vervolgens in een van de vele afvalbakken doen. Gooi hondenpoepzakjes nooit in een put langs de straat, want dan verstopt het riool. En laat geen hondenpoep achter in de gemeentelijke plantsoenen. Ook de mensen die de plantsoenen onderhouden, vinden hondenpoep smerig.

Hond aan de lijn
In de gemeente Meerssen geldt bovendien dat uw hond in de bebouwde kom aan de lijn moet. Ook in natuurgebieden geldt: hond aanlijnen en poep opruimen. In natuurgebieden van bijvoorbeeld Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Waterleidingmaatschappij Limburg is uw hond van harte welkom, maar moet de hond wel aan de lijn. Op hun ontdekkingstocht kunnen honden namelijk andere dieren storen en nog erger: aanvallen. Daarnaast willen ook andere recreanten op hun gemak wandelen en genieten van de natuur. Niet iedereen vindt het prettig als een hond tegen ze opspringt of op ze af komt rennen. Op de borden bij de ingang van natuurgebieden staan de regels beschreven.

Let op bij grazend vee!
In gebieden waar paarden, runderen, geiten of schapen grazen geldt sowieso altijd een aanlijngebod. Wandelt u veel tussen landerijen, op wandelpaden langs akkers en langs weiden waar vee graast? Houd uw hond dan aan de lijn en laat geen hondenpoep achter. Honden spelen namelijk een belangrijke rol bij het overbrengen van Neospora-infecties onder runderen. Deze parasiet is een belangrijke veroorzaker van abortus onder runderen, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgestoten. De hond fungeert als gastheer voor deze parasiet. Hij wordt er niet ziek van, maar brengt het via zijn poep wel over op runderen en koeien.

Afvalbakken
Op veel plekken staan afvalbakken. Deze zijn ook bestemd voor hondenuitwerpselen. De gemeente bekijkt graag of er nog afvalbakken bijgeplaatst moeten worden. Laat ons dit gerust weten via info@meerssen.nl  of via ons Klant Contact Centrum (telefoon 14043).

Controles en boetes
In de gemeente Meersen controleren de Buitengewoon Opsporingambtenaren (BOA's) of u uw hond aan de lijn heeft en de hondenpoep opruimt. De boete voor het niet opruimen van hondenpoep is 95 euro. Ook voor het niet aanlijnen van uw hond geldt een boete van 95 euro. Denkt u ook aan de aangifteplicht voor de hondenbelasting? Kijk hiervoor op www.meerssen.nl.

Meer weten over de regels voor hondenbezitters?
Kijk dan in onze folder over het Hondenbeleid 'Dat scheelt een hoop'

---

Mantelzorgcompliment
Vraag voor 1 april het Mantelzorgcompliment aan

Ook dit jaar maakt de gemeente Meerssen een bedankje mogelijk voor uw mantelzorger in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor hun geweldige inzet stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar in de vorm van VVV-bonnen. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2019.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.meerssen.nl. Geen internet? Neem dan op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, tel. 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

---

Carnaval
Openingstijden Carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum / gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart 2019.

Aangifte geboorte en overlijden
Bureau Burgerlijke Stand is op carnavalsmaandag 4 maart uitsluitend voor aangiftes van geboorte en overlijden geopend van 09.00-10.00 uur.

Vermissing reisdocumenten of rijbewijs
U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van een reisdocument of rijbewijs.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail:  info@meerssen.nl

---

Afritten A79 Meerssen tijdelijke afgesloten

In verband met werkzaamheden aan de lichtmasten zijn de afritten Meerssen (2) op autosnelweg A79 op dinsdag 12 maart 2019 kort afgesloten: tussen 09.00-12.00 uur afrit 2 richting Maastricht en tussen 11.00-14.00 uur afrit 2 richting Heerlen. De afsluiting duurt maximaal 1 uur. De omleidingsroute geven we aan met een tekstwagen.

---

Sleuteloverdrachten 2019

Tijdens de drie dolle dagen van Vastelaovend wordt de gemeente Meerssen geregeerd door diverse hooglustige Prinsenparen. De stadssleutels worden op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart 2019 tijdens de Sleuteloverdrachten uitgereikt door burgemeester en/of wethouders.

Zaterdag 2 maart 2019

Carnavalsvereniging De Bokkerieërs
Plaats: Harmoniezaal te Geulle. Aanvang: 16.44 uur
Uitreiking door de wethouders Marly Heusschen, Jan Gulikers en Paul Sanders

Carnavalsvereniging De Aanhawwersj
Plaats: Gemeenschapshuis de Stip in Meerssen. Aanvang: 18.00 uur
Uitreiking door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz in aanwezigheid van wethouder Luc Volders

Carnavalsvereniging De Kuutebieters
Plaats: Walk Inn in Ulestraten. Aanvang 20.15 uur
Uitreiking door de wethouders Marly Heusschen, Jan Gulikers en Paul Sanders

Zondag 3 maart 2019

Carnavalsvereniging De Koeleköpkes
Plaats: Pastoor Geelenplein/de Koel in Rothem. Aanvang na afloop van de H. Mis: omstreeks 10.30 uur.
Uitreiking door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz

Carnavalsvereniging De Havermennekes
Plaats: Zalencentrum de Auw Kerk in Bunde. Aanvang: 11.00 uur
Uitreiking door de wethouders Marly Heusschen, Jan Gulikers en Paul Sanders

Belangstellenden zijn van harte welkom

---

Werkzaamheden aan de Ambyerweg in Rothem

Op zondag 10 maart 2019 vinden er graafwerkzaamheden plaats aan het trottoir aan de Ambyerweg in Rothem. Lomitel-Zuid BV gaat hier in opdracht van Ziggo een voedingskabel in de grond vervangen.

Waar?
De werkzaamheden vinden plaats vanaf Ambyerweg 20 t/m Ambyerweg 6 en duren in totaal een dag. U kunt dan van 08.00tot en met -16.30 uur geen gebruik maken van de inritten. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om uw auto te verplaatsen.

Waarom op zondag?
Lomitel-Zuid BV voert deze werkzaamheden uit op zondag, zodat er zo min mogelijk overlast is bij de parkeerplaats van garage Ploemen. Deze parkeerplaats is op die dag niet toegankelijk. Bij bepaalde weersomstandigheden, bijvoorbeeld bij vorst, worden de werkzaamheden opgeschoven.

Vragen
Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met Lomitel Zuid BV: 0475-342293.

---

Afsluiting Westelijke Kanaalweg

In verband met het aanplanten van bomen is de Westelijke Kanaalweg van 6 t/m 15 maart 2019 overdag (06.30-17.00 uur) afgesloten tussen de brug Elsloo en de Kuiperstraat Geulle. Buiten deze tijden en in het weekend is de weg wel gewoon open voor het verkeer. Het (fiets-)verkeer wordt overdag omgeleid over de Oostelijke Kanaalweg en de Brug Geulle. De omleiding is aangegeven met borden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap Limburg
Adressen stemlokalen

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 20 maart 2019 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nummer / Aanduiding stembureau / Adres stembureau

1 - Gemeentehuis (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen
2 - Zorgcentrum Beukeloord, Gasthuisplantsoen 1 Meerssen
3 - Gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat 10 Meerssen
6 - Gemeenschapshuis de Koel, Pastoor Geelenplein 6 Rothem
12 - Scoutinggebouw Bunde, Kloosterweg 55 (Heiveldcomplex) Bunde
13 - Zorgcentrum De Wilgenhof, Wilgenlaan 1 Bunde
14 - Zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 Bunde
15 - Woonbegeleidingscentrum  Aan de Pas, Pasweg 9 Bunde
16 - Café De Gäöllenaer, Hulserstraat 77 Geulle
17 - Zorgcentrum Ave Maria, Hussenbergstraat 21 Geulle
21 - Gemeenschapshuis D'n Huppel, Dorpstraat 1 Ulestraten
22 - Basisschool De Triangel, Kasteelstraat 22 Ulestraten

De stemlokalen met  zijn toegankelijk voor mindervaliden. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs meenemen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie: Team Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl (deze link verwijst naar een E-mail adress). Zie ook www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie -> Verkiezingen)

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

  • het wijzigen van het dak, Pastoor N. de Reimsstraat 1, 6231 HJ Meerssen (ontvangen 13 februari 2019);
  • het verbouwen van de woning, Aan de Maas 39, 6243 NB Geulle (ontvangen 15 februari 2019);
  • het kappen van een boom, Dorpstraat 20, 6235 AD Ulestraten (ontvangen 19 februari 2019);
  • het aanbrengen van zonnekappen en banieren, Kruisstraat 9, 6231 LJ Meerssen (ontvangen 19 februari 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

  • het verwijderen van asbest, Wonkelestraat 18, 6241 NV Bunde (ontvangen 9 februari 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

  • het realiseren van een aanbouw aan bestaande garage, Hulserstraat 54, 6243 BN Geulle (verzonden 19 februari 2019);
  • het vestigen van een schoonheidssalon (permanent make-up), Klein Berghemmerweg 57, 6235 AG Ulestraten (verzonden 19 februari 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 27 februari 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen