Artikel Jeugd & Jongeren - Advies&Hulp

Veilig Thuis
Advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling
Tel. 0800-2000 (gratis en 24 uur)
e-mail: contact@veiligthuiszl.nl
internet: www.veiligthuiszl.nl

Bureau Jeugdzorg Limburg, regio Maastricht-Heuvelland
Meerssenerweg 166
6222 AK Maastricht
tel. 088-0072920
e-mail: maastricht-heuvelland@bjzlimburg.nl 
internet: www.bjzlimburg.nl
AMK Zuid-Limburg
tel. 088-0072925
e-mail: amkzuid@bjzlimburg.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Heuvelland
e-mail: info@cjg043.nl
internet: www.cjg043.nl
facebook: cjg043

Jeugdwerk Limburg
Gerrit Verhoevenstraat 14
6043 EW Roermond
Postbus 1048
6040 KA Roermond
tel. 0475-315151
e-mail: info@jeugdwerklimburg.nl
internet: www.jeugdwerklimburg.nl

Jeugdzorg Gemeente
Sociaal Team gemeente Meerssen
tel. 14 043 (kies optie 2)
Op werkdagen van 09.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar.
In de middaguren uitsluitend bij spoedgevallen
Meer informatie

Leger des Heils Jeugdberscherming en Reclassering
Putgraaf 3
6411 GT HEERLEN
tel. 088-0901140
e-mail: ldh-limburg@ldh.reclassering.nl

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland
internet: www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl

Stichting Uit Eigen Beweging
Vliek 10
}6235 NR Ulestraten
tel. 043-3261847
e-mail: stichting@uiteigenbeweging.nl
internet: www.uiteigenbeweging.nl

XONAR
Randwycksingel 35
6229 EG Maastricht
Postbus 55716202 XB Maastricht
tel. 043-6045555
e-mail: info@xonar.nl
internet: www.xonar.nl