Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 04-04-2024

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 04-04-2024

Gepubliceerd op: 12 april 2024 16:10

Evenement Koningsdag – vrijmarkt voor kinderen in het Proosdijpark

Besluit: het college van B&W heeft besloten:
1. In te stemmen met het organiseren van een evenement voor Koningsdag, namelijk een vrijmarkt voor kinderen, in het Proosdijpark, onder de voorwaarde dat aan de vergunnings- en subsidievoorwaarden wordt voldaan;
2. hiervoor eenmalig een bedrag van € 2.500,-- beschikbaar te stellen via een evenementenbijdrage.