Gemeente Meerssen | Getroffen buurtbewoners en instanties bundelen krachten tegen wateroverlast

Nieuwsbericht Getroffen buurtbewoners en instanties bundelen krachten tegen wateroverlast

Gepubliceerd op: 25 augustus 2022 10:25

In juni en juli 2021 werden grote gebieden van Limburg getroffen door enorme wateroverlast. Nog steeds hebben veel inwoners van onze gemeente met de gevolgen te kampen.

Draaiboeken in voorbereiding

Draaiboeken buurtgroepen wateroverlast
Om in geval van (dreigende) wateroverlast zo snel mogelijk maatregelen te kunnen nemen, zijn diverse buurtgroepen aan de slag gegaan met het uitwerken van een draaiboek voor de eigen buurt. Het betreft een initiatief van de gemeente Meerssen in samenwerking met de plaatselijke buurtnetwerken en Waterschap Limburg. De buurtdraaiboeken treden in werking voordat opschaling (GRIP) door de Veiligheidsregio aan de orde is. Ze zijn bedoeld als handreiking voor de bewoners om zo snel mogelijk maatregelen te kunnen nemen tegen (dreigende) wateroverlast.

Buurtgroepen vragen buurtbewoners om mee te denken

Voor de grote lijnen hebben de buurtgroepen het (concept-) draaiboek van Schin op Geul als uitgangspunt gebruikt. Voor de verdere uitwerking gaan de buurtgroepen informatie ophalen uit de buurt. Het kan dus zijn dat mensen van de buurtgroep bij u op de stoep staan om enkele vragen te stellen. De informatie die u verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor het opstellen van de lokale draaiboeken. Verder wordt deze informatie niet gedeeld.

We houden u op de hoogte van het vervolg.

Met vragen kunt u terecht op wateroverlast@meerssen.nl.