Gemeente Meerssen | Voortgang aanleg regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen in Meerssen

Nieuwsbericht Voortgang aanleg regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen in Meerssen

Gepubliceerd op: 09 mei 2022 16:20

Begin 2022 is de gemeente Meerssen gestart met de aanleg van een regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen in Meerssen. De aanleg van de regenwaterbuffer vordert gestaag. 

Regenwaterbuffer Aan de Pletsmolen in aanleg
Eén van meerdere regenwaterbuffers op een rij

De regenwaterbuffer is één van meerdere regenwaterbuffers tussen Ulestraten en de Geul en kan bij extreme regenval ongeveer 1.200 m³ water bergen. Bij het ontwerp is als uitgangspunt genomen, dat bij extreme regenval geen water meer door de naastgelegen tuinen gaat stromen. Voor dit doel zijn de kademuren en grondwallen aan de zijde van de Humcoverstraat en de appartementen Aan de Pletsmolen dusdanig hoog ontworpen, dat het waterpeil hier niet boven gaat komen. Mocht dit onverhoopt toch een keer gebeuren, dan zorgt een overlaat ervoor, dat het teveel aan water via de Humcoverstraat-Gasthuisstraat gedoseerd kan wegstromen. 

Dinsdag 10 mei: eerste water in nieuw deel Watervalderbeek

In de nieuwe situatie blijft de Watervalderbeek langer boven de grond en krijgt deze een slingerend karakter. Het zuidelijke deel van de regenwaterbuffer fungeert als nieuwe instroom naar de overkluizing van de Watervalderbeek, die in de Stationstraat naast het Proosdijpark weer bovengronds komt. Op dinsdag 10 mei wordt het nieuwe gedeelte van de Watervalderbeek in gebruik genomen. Het eerste water zal omstreeks 11.30 uur door het zuidelijke deel van de nieuwe regenwaterbuffer gaan stromen. In de komende weken worden de kademuren en het noordelijke gedeelte van de buffer aangelegd. Eind mei zal de nieuwe regenwaterbuffer helemaal klaar zijn. In het najaar worden bomen en groen aangeplant. De buffer wordt wel alvast ingezaaid met gras.

De regenwaterbuffer is onderdeel van het programma Water in Balans. De aanleg gebeurt in samenwerking met Waterschap Limburg en met cofinanciering van de Provincie Limburg.