Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 49 - 4 december 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 49 - 4 december 2019

Gepubliceerd op: 03 december 2019 10:10

Gemeentepagina: week 49
Datum: 
woensdag 4 december 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Overkluizing Watervalderbeek
Infobijeenkomst werkzaamheden Meerssen-Centrum verschuift van 3 december naar MAANDAG 9 DECEMBER

De informatiebijeenkomst over de werkzaamheden in Meerssen-Centrum verschuift van 3 december naar maandag 9 december. Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat 10 in Meerssen. Wij praten u dan bij over de stand van zaken en de verdere planning rond de renovatie en verlegging van de overkluisde Watervalderbeek.

Iedereen is van harte welkom. De koffie staat klaar!

Reden verschuiving
De reden van de verschuiving is dat het gemeentelijke bouwteam voortdurend op zoek is naar mogelijkheden om:

 • zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken voor bewoners en bezoekers van het centrum;
 • duurzame waterbeheermaatregelen te treffen voor zowel de korte als lange termijn;
 • ook uit oogpunt van kostenbeheersing zo efficiënt mogelijk te werken.

Dankzij deze voortdurende zoektocht is er een aantal optimalisaties gevonden. Helaas heeft dit tot gevolg dat wij een week meer tijd nodig hebben om deze optimalisaties te toetsen en duidelijk aan u te presenteren.

Verhinderd?
Op de speciale projectpagina Overkluizing Watervalderbeek treft u steeds actuele informatie aan. Hier vindt ook de contactgegevens van omgevingsmanager Maarten Beks.

Wilt u nieuws over dit project en andere informatie van de gemeente (o.a. officiële bekendmakingen) automatisch in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief op www.meerssen.nl.

---

Afvalkalender 2020
Persoonlijke Afvalkalender & Afvalwijzer 2020

In december krijgt u weer uw persoonlijke afvalkalender 2020 in de brievenbus. Hierop ziet u in één oogopslag welke afvalsoort op een bepaalde dag bij u aan huis wordt opgehaald. De verspreiding van de afvalkalenders start 9 december en duurt tot 20 december.

Bent u uw persoonlijke afvalkalender kwijt?
Via internet kunt u een nieuwe downloaden: www.besteuitafval.nl

Uitgebreide afvalwijzer
Op www.besteuitafval.nl en op www.meerssen.nl vindt u vanaf 9 december ook de uitgebreide Afvalwijzer 2020 met meer informatie over de inzameling van de verschillende afvalstoffen.

Geen internet?
Voor mensen zonder internet is een papieren exemplaar verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Of bel telefoon 14 043.

Meer informatie nodig?
Er is een handige Milieu App met informatie over afvalinzameling, inzameldagen in uw buurt, de milieuparken etc. Via deze Milieu App kunt u tevens gebruik maken van de digitale Milieupas. U kunt de Milieu App installeren op uw smartphone via de App-store (IOS) of Google Play-Store (Android). U kunt voor meer informatie ook bellen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: besteuitafval@meerssen.nl

---

Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van vrijdag 20 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020.

Op donderdag 19 december is het bestuurscentrum / KCC geopend tot 15 uur (ivm kerstviering medewerkers). Op maandag 6 januari 2020 is het bestuurscentrum geopend vanaf 10.00 uur (ivm nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers).

Aangifte geboorte of overlijden
Tijdens deze periode is bureau Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • maandag 23 december van 09.00-10.00 uur
 • dinsdag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • vrijdag 27 december van 09.00-10.00 uur
 • dinsdag 31 december van 09.00-10.00 uur

Melding vermissing identiteitsdocumenten
Tussen Kerst & Nieuwjaar kunt u tijdens bovenstaande openingstijden ook (zonder afspraak) terecht voor het melden van een vermissing van uw identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). U kunt de vermissing van uw reisdocument nu ook online bij ons melden via www.meerssen.nl. De vermissing wordt dan meteen geregistreerd.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Huis-aan-huis kledinginzameling woensdag 11 december vervalt

Het huis-aan-huis inzamelen van (gebruikte) kleding gebeurt in de gemeente Meerssen door organisaties die door het college van B&W zijn aangewezen. Er zijn vaste inzameldata (zie Afvalwijzer). Let op: de huis-aan-huis inzameling van woensdag 11 december komt te vervallen!

Textielcontainer
U kunt uw afgedankte kleding en textiel ook deponeren in een van de textielcontainers of afgeven bij de milieuparken. Adressen van textielcontainers en milieuparken vindt u in de Afvalwijzer.

De eerstvolgende huis-aan-huis inzameling van kleding is op woensdag 12 februari 2020.

---

Jeugdlintje
Wie verdient een Jeugdlintje?

De gemeente Meerssen spreekt graag haar waardering uit voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Daarvoor is het 'Jeugdlintje' in het leven geroepen. Kent u iemand die een Jeugdlintje verdient? Meld hem/haar aan voor 1 maart 2020.

De overheid kent gemeentelijke en Koninklijke Onderscheidingen om volwassenen te onderscheiden voor hun prestaties. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft iemand zich jarenlang ingezet voor de samenleving. Daardoor komen mensen vaak pas op oudere leeftijd in aanmerking voor een onderscheiding.

Veel jongeren in onze gemeente zetten zich actief in voor de samenleving. Dat waarderen wij als gemeente bijzonder en we willen dit ook stimuleren. We zijn ontzettend trots op deze jongeren en vinden dat hier een mooie waardering tegenover mag staan.

Wat is het Jeugdlintje?
Het Jeugdlintje is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze inzetten voor onze samenleving. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige bijzondere prestatie zijn, maar bijvoorbeeld ook langdurige hulpvaardigheid. Het lintje kan worden toegekend aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas). Er hoeft nadrukkelijk geen sprake te zijn van een heldendaad.

Wie komen er in aanmerking voor het Jeugdlintje?

Een jeugdige die:

 • niet ouder is dan 23 jaar;
 • in de gemeente Meerssen woont;
 • zich vrijwillig en belangeloos inzet of ingezet heeft voor een ander, een vereniging, vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Meerssen;
 • een bijzondere prestatie heeft geleverd en niet eerder beloond is voor zijn of haar inzet via een ander project of prijs.

Het is een pré als de prestatie of activiteit:

 • innovatief is;
 • stimulerend is naar andere jeugdigen;
 • bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen;
 • bijdraagt aan een fijne woon-/leefgemeente.

Kent u iemand die u wilt nomineren?
Kent u iemand die u zou willen nomineren voor een Jeugdlintje? U kunt hem/haar voordragen met het 'Voorstelformulier Jeugdlintje' op www.meerssen.nl. Een papieren exemplaar van het formulier is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Tot wanneer kunt u iemand voordragen voor een Jeugdlintje?
Nominaties moeten uiterlijk 1 maart 2020 zijn ingediend.

Uitreiking
De uitreiking van het Jeugdlintje vindt plaats op dezelfde dag als de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen (Lintjesdag). In 2020 is dit op vrijdag 24 april. Het Jeugdlintje wordt uitgereikt door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en de wethouder Sociaal Domein/Jeugd.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

---

Tijdelijke afsluiting fietspad Hoolhuis ivm werkzaamheden

Op maandag 2 december is de gemeente Meerssen gestart met werkzaamheden aan het fietspad Hoolhuis. Dit fietspad loopt evenwijdig aan de rijbaan van de autosnelweg A2 (westzijde). De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad volledig afgesloten. Er worden omleidingsroutes ingesteld. Het fietspad wordt herbestraat. De betonklinkers en banden worden opgepakt en opnieuw gelegd. Daarnaast vervangen we het houten hekwerk.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Nieuwjaarsreceptie
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Meerssen. Bij deze gelegenheid hopen wij u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.

Datum: maandag 6 januari 2020
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Klant Contact Centrum (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkeersbesluit

Betreft: Instellen maximum snelheid van 60 km/uur buiten de bebouwde kom (deelgebied: weg van Ulestraten naar Schimmert tot de gemeentegrens en Humcoven) en het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom in Ulestraten (deelgebied: Pastoor Van Eysstraat, Sint Catharinastraat en Vliek).
Maatregelen die daartoe getroffen worden: in overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebording verkeersmaatregelen Ulestraten, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 1. Het terugbrengen van de snelheid van 80 km/uur naar 60km/uur op wegen buiten de bebouwde kom:
  - Weg van Ulestraten naar Schimmert vanaf de gemeentegrens
  - Nieuwe Vliekerweg
  - Humcoven
 2. Het uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom van Ulestraten
  - Pastoor Van Eijsstraat;
  - Nieuwe Vliekerweg;
  - Vliek

Toelichting: de gemeente Meerssen heeft in de voorbije periode bij reconstructies gezorgd voor de realisatie van de verdere inrichting van 30 km/u gebieden, fietspaden en het lokaal oplossen van verkeersonveilige situaties. Dit heeft ook bijgedragen aan een verbetering van het verkeersveiligheidsgevoel in de gemeente en wordt hoog gewaardeerd. Wat voor de wegen binnen de bebouwde kom geldt, gaat ook gelden voor de wegen buiten de bebouwde kom. Dit betekent dat wegen die buiten de bebouwde kom liggen als 60km/uur worden ingericht. De uitvoering van dit beleid gebeurd vernieuwend met een integrale aanpak van de openbare ruimte, waarbij het principe Duurzaam Veilig als uitgangspunt geldt. Samen met de reconstructie van de Sint Catharinastraat in Ulestraten wordt de categorisering van de wegen aangepast. En met dit verkeersbesluit geven wij uitvoering aan het vigerende beleid.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Ook is het mogelijk een digitale versie op te vragen via info@meerssen.nl of via ons telefoonnummer 14043.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunning evenement

Betreft: TOP 111.
Plaats: Markt Meerssen.
Data en tijd: dinsdag 25 februari 2020 van 13.00-24.00 uur.
Verkeersmaatregelen: de Markt is afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers van 24 februari 24.00 uur tot 26 februari 2020, 12.00 uur.
Inzagetermijn: van 04-12-2019 t/m 14-01-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van diverse gebouwen t.b.v. de kwekerij, Kloosterweg 9, 6241 GA Bunde (ontvangen 20 november 2019);
 • het verbouwen van de woning, Steegske 9, 6243 AK Geulle (ontvangen 15 november 2019);
 • het bouwen van een garage en het veranderen van de voorgevel, Volderstraat 67, 6231 LB Meerssen (ontvangen 19 november 2019);
 • het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Kuilenstraat 59, 6231 AV Meerssen (ontvangen 20 november 2019);
 • het realiseren van een woning, Genzonweg 3, 6235 NG Meerssen (ontvangen 21 november 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Beekstraat 71, 6231 LE Meerssen (ontvangen 15 november 2019);
 • het verwijderen van asbest, Vliegveldweg 10, 6231 EZ Meerssen (ontvangen 20 november 2019);
 • het verwijderen van asbest, Beekstraat 48 A, 6231 LH Meerssen (ontvangen 20 november 2019);

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van 10 bomen (noodkap), Veeweg ongenummerd, 6231 RW Meerssen (verzonden 2 december 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning

 • het aanpassen van de winkelpui, Bunderstraat 10, 6231 EL Meerssen (ingetrokken 26 november 2019).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 4 december 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen