Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 52 - 23 december 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 52 - 23 december 2020

Gepubliceerd op: 21 december 2020 14:35

Gemeentepagina: week 52
Datum: woensdag 23 december 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Mantelzorgcompliment 2020
Een blijk van waardering voor uw mantelzorger:
Vraag het Mantelzorgcompliment aan

Ook dit jaar wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor de geweldige inzet van uw mantelzorger stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar. Dit bedrag wordt door de gemeente naar uw mantelzorger overgemaakt. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2021.

Wie is mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2020 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2020) en u bent woonachtig in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?
De gemeente Meerssen stelt voor 2020 een blijk van waardering eenmalig een uitkering €150,- beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment 2020 aanvragen?
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door middel van het aanvraagformulier. Dit treft u aan op www.meerssen.nl. U moet dit aanvraagformulier voorzien van een handtekening en één van onderstaande bewijsstukken. U kunt dit vervolgens per post sturen aan: Gemeente Meerssen, tav Sociaal Team, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Geen internet? Mensen zonder internet kunnen op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?

 • een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) geldig voor 2020 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp geldig voor 2020 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp geldig voor 2020 of;
 • een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding geldig voor 2020.

Geen bewijsstuk?
Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2020 indienen tot uiterlijk 1 april 2021. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

Let op: van 24 december t/m 1 januari is het gemeentehuis gesloten. Vanaf 4 januari zijn we weer open.

---

coronavirus COVID19
Informatie over het Coronavirus

Het coronavirus grijpt razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. Dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Daarom is Nederland tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

Actuele informatie over alle maatregelen rond het coronavirus vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of www.meerssen.nl/coronavirus.

Burgemeester Annemarie Penn riep afgelopen week namens alle burgemeesters van Zuid-Limburg op niet de grenzen van de maatregelen op te zoeken. Houd je eraan!

Geen vrije inloop gemeentehuis
Tijdens de lockdown is er géén vrije inloop mogelijk bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum / bestuurscentrum. U kunt alléén op afspraak terecht. Wij vragen u uitsluitend afspraken te maken voor wat écht noodzakelijk is. Zaken die kunnen wachten, moeten wachten. U kunt een afspraak maken via www.meerssen.nl of bel tel. 14 043. Tijdens uw bezoek is een mondkapje verplicht. Let op: tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het bestuurscentrum gesloten.

MEER INFORMATIE

Publieksinformatienummer Rijksoverheid: tel. 0800-1351.
Callcenter GGD: tel. 088-8805005 of www.ggdzuidlimburg.nl.

Coronatest: Bij (milde) klachten: laat u testen.
Bel 0800-1202 of maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Vragen over maatregelen in de gemeente Meerssen:
www.meerssen.nl/coronavirus of stuur een mailtje aan: corona@meerssen.nl.
Of bel het gemeentelijke KCC, tel. 14 043.

---

Openingstijden rond de feestdagen

In verband met de feestdagen is het bestuurscentrum / Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen gesloten van donderdag 24 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021. Op maandag 4 januari 2021 zijn we vanaf 09.00 uur weer op afspraak geopend.

Kerstmis

Aangifte geboorte of overlijden
Tijdens deze periode is bureau Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend op:

 • donderdag 24 december van 09.00-10.00 uur
 • maandag 28 december van 09.00-10.00 uur
 • woensdag 30 december van 09.00-10.00 uur
 • donderdag 31 december van 09.00-10.00 uur

Vermissing paspoort-identiteitskaart-rijbewijs
Op deze dagen en tijden kan men tevens en uitsluitend terecht voor het melden van vermissing van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U kunt de vermissing van uw reisdocument nu ook online bij ons melden via www.meerssen.nl.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Nieuwjaarstoespraak
Nieuwjaarstoespraak burgemeester op Meer Vandaag TV

Normaalgesproken wisselde ons gemeentebestuur tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie de beste wensen met u uit. Door het coronavirus is er deze keer helaas géén nieuwjaarsreceptie.

De nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz wordt op nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari om 12.00 uur uitgezonden op TV bij Meer Vandaag.
Gedurende de dagen erna volgen nog herhalingen.

---------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het veranderen van de inrichting (uitbreiden van de stal met een berging/opslag), Genzon 71, 6235 AA Ulestraten. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 23-12-2020 t/m 03-02-2021.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit
Laad- en losplaats Kuilenstraat Rothem

Betreft: aanwijzen van een laad- en losplaats in de Kuilenstraat ten behoeve van supermarkt Jumbo in Rothem.
Maatregelen die daartoe getroffen worden:

 1. Het instellen van een parkeerverbod in de Kuilenstraat vanaf huisnummer 65 tot huisnummer 67.
 2. Ter hoogte van huisnummers 65 en 67 wordt een bord 'parkeerverbod' geplaatst (RVV E01 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). Hier mag u niet parkeren. Het verbod geldt alleen aan de kant van de weg waar het bord staat. Je mag hier wel even iemand afzetten.
 3. Het aanwijzen van een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen in de Kuilenstraat ter hoogte van huisnummers 65- 67.
 4. Ter hoogte van huisnummers 65- 67 wordt een bord 'parkeerplaats voor laden en lossen' geplaatst met onderbord 'Jumbo'. Het is een parkeergelegenheid alleen bestemd voor voertuigcategorie of groep voertuigen, die op het bord is aangegeven (RVV E07 bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990).

Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 21-12-2020 t/m 08-02-2020.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden en gedeeltelijk overkappen van de woning, Genzon 35, 6235 AA Ulestraten (ontvangen 13 december 2020);
 • het aanleggen van een inrit, Klein Berghemmerweg 69, 6235 AG Ulestraten (ontvangen 16 december 2020);
 • het oprichten van elektrische laadplekken, Rijksweg A2 Meerssen (ontvangen 15 december 2020);
 • het realiseren van paardenstallen, Prinses Wilhelminaweg 12, 6241 ET Bunde (ontvangen 16 december 2020);
 • het legaliseren van een bestaande loods, Westbroek 11, 6243 CE Geulle (ontvangen 16 december 2020);
 • het plaatsen van 9 zonnepanelen, Genzon 35, 6235 AA Ulestraten (ontvangen 6 december 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbest, Stationstraat 42, 6231 CM Meerssen (ontvangen 5 december 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Voorgenomen verlening omgevingsvergunning
Betreft: de toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor:

 • het brandveilig gebruiken van 6 vakantieappartementen, Hulserstraat 89, 6243 BM Geulle.

Inzage en termijn voor het indienen van zienswijzen: van 24 december 2020 t/m 3 februari 2021.
Wie kan zienswijzen indienen: eenieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een terrasoverkapping, Gasthuisplantsoen 74, 6231 JZ Meerssen.
 • het uitvoeren van werkzaamheden aan de A79 (groot onderhoud) (verzonden 16 december 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een bedrijfswoning, Waterval 1c, 6235 NC Ulestraten (verzonden 15 december 2020);
 • het plaatsen van twee dakramen in het achterdakvlak, Groeneweg 3c, 6241 NW Bunde (verzonden 16 december 2020);
 • het verbouwen van het dak en het renoveren van de woning, Europastraat 53, 6235 BT Ulestraten (verzonden 18 december 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

 Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 23 december 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen