Gemeente Meerssen | De Adviesraad Sociaal Domein heeft vergaderd ...

Nieuwsbericht De Adviesraad Sociaal Domein heeft vergaderd ...

Gepubliceerd op: 03 mei 2016 11:20

Op dinsdag 26 april vergaderde de Adviesraad Sociaal Domein in het bestuurscentrum van Meerssen.

Doelgroepenvervoer

Tijdens de vergadering deed de heer Jef Claesens verslag van de vergaderingen over het doelgroepenvervoer. Het doelgroepenvervoer gaat op 11 december 2016 in. Er ligt een startnotitie bij de Limburgse gemeenten ter ondertekening. Er komt een centrale op één plaats in de provincie. Vertegenwoordigers van de gehandicaptenzorg, de Wmo en anderen gaan na of het vervoer voldoet aan de doelstellingen. Daarnaast wordt onderzocht of de kosten niet te hoog worden.

Marsna-Erepenning voor mevrouw Ans Bos-Van Bun
Afscheid van voorzitter Ans Bos-Van Bun

Dinsdag 26 juni was het ook de laatste vergadering van Ans Bos-Van Bun. Zij nam afscheid als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. Tijdens de vergadering werd ze verrast door wethouder Berry van Rijswijk. Hij bedankte haar voor het vele werk dat ze voor de gemeente Meerssen en omgeving gedaan heeft. Voor haar geweldige inzet ontving zij uit handen van de wethouder de Marsna Erepenning. Deze feestelijke gebeurtenis werd afgesloten met een hapje & drankje. Mevrouw Ans Bos-van Bun wordt opgevolgd door de heer André Knols.

Lees meer in het nieuwsbericht 'Marsna Erepenning voor mevrouw Ans Bos-Van Bun' van 26 april 2016

Dankwoord

Tijdens de bijeenkomst werd ook de heer Jacques Penners bedankt.
Hij heeft na zijn aftreden als penningmeester nog langer dan een jaar de financiën bijgehouden.

Bericht van de Adviesraad Sociaal Domein

d