Gemeente Meerssen | Herinrichtingsvoorstel weide watermonument Geulle gepresenteerd aan omwonenden

Nieuwsbericht Herinrichtingsvoorstel weide watermonument Geulle gepresenteerd aan omwonenden

Gepubliceerd op: 20 juli 2023 12:25

Westbroek, inloopbijeenkomst herinrichting weide watermonument
Enkele jaren geleden zijn op de locatie Kampweg/Westbroek in Geulle woningen gesloopt, omdat ze onder een hoogspanningsmast stonden. De gemeente deed vervolgens een oproep om ideeën aan te dragen voor herinrichting van de vrijgekomen ruimte. Buurtnetwerk Geulle nam het initiatief om samen met buurtbewoners en gemeente tot een eerste ontwerp te komen. Door een samenloop van omstandigheden is er geen definitief ontwerp gemaakt. Op initiatief van het buurtnetwerk is er wel alvast een monument in de weide geplaatst ter herinnering aan de gevolgen van de watersnoodramp in juli 2021. Ook is er een picknickplek gerealiseerd voor wandelaars en fietsers.

Ontwerpvoorstel gepresenteerd tijdens inloopavond

Onlangs heeft het initiatief voor opwaardering van de weide een vervolg gekregen in de vorm van een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Uit de reacties bleek, dat men het voorstel van de gemeente om de weide in te richten als hoogstamboomgaard ziet zitten. Gemengde Limburgse hagen kunnen dit mooi inkaderen. Ook over het voorstel om een gedeelte van het terrein (grenzend aan het Julianakanaal) te beheren met schapen was men positief. De aanleg van een halfverhard wandelpad door het terrein vinden de buurtbewoners niet wenselijk. Een extra zitgelegenheid onder de treurwilg vindt men niet noodzakelijk, omdat de picknickplek naast het watermonument voldoende voorziet in zitmogelijkheden. Wel wilde men graag enkele aanpassingen, zoals een halfverharding onder de picknickplek en de aanplant van enkele bomen bij het watermonument. Wethouder Bjorn Molling: "Mooi om te zien hoe mensen meedenken. Op die manier kunnen we daadwerkelijk inspelen op de behoefte vanuit de buurt."

Hoe verder

De gemeente gaat aan de slag met de aanpassing van het inrichtingsvoorstel. Het aangepaste ontwerp wordt in september gepresenteerd tijdens een tweede inloopbijeenkomst. Wij houden u van het vervolg op de hoogte.

 Westbroek, inloopbijeenkomst herinrichting weide watermonument 2

Informatie Buurtnetwerken