Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 06 - 7 februari 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 06 - 7 februari 2018

Gepubliceerd op: 06 februari 2018 11:40

Gemeentepagina: week 06
Datum: woensdag 7 februari 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Carnaval
Bestuurscentrum gesloten met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum / gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) gesloten op maandag 12 februari en dinsdag 13 februari 2018.

Aangifte geboorte en overlijden
Bureau Burgerlijke Stand is op carnavalsmaandag 12 februari uitsluitend voor aangifte van geboorte of overlijden geopend van 09.00-10.00 uur.

Vermissing reisdocumenten of rijbewijs
U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van een reisdocument of rijbewijs.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Sleuteloverdrachten 2018

Tijdens de drie dolle dagen van vastelaovend zijn diverse hooglustige Prinsenparen in onze gemeente aan de macht. Burgemeester en wethouders reiken de stadsleutels uit op zaterdag 10 februari en zondag 11 februari 2018 tijdens de jaarlijkse Sleuteloverdrachten.

Zaterdag 10 februari 2018

Carnavalsvereniging De Bokkerieërs
Plaats: Harmoniezaal in Geulle. Aanvang: 18.11 uur.
Uitreiking door wethouder Guido Houben.

Carnavalsvereniging De Aanhawwersj
Plaats: Gemeenschapshuis de Stip in Meerssen. Aanvang: 18.00 uur.
Uitreiking door burgemeester  Mirjam Clermonts-Aretz.
Drankjes verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip.

Carnavalsvereniging De Kuutebieters
Plaats: Walk Inn in Ulestraten. Aanvang 20.15 uur.
Uitreiking door wethouder Berry van Rijswijk.

Zondag 11 februari 2018

Carnavalsvereniging De Koeleköpkes
Plaats: Gemeenschapshuis De Koel in Rothem. Aanvang na afloop van de Heilige Mis: omstreeks 10.30 uur.
Uitreiking door wethouder Guido Houben.

Carnavalsvereniging De Havermennekes
Plaats: Zalencentrum de Auw Kerk in Bunde. Aanvang: 11.15 uur.
Uitreiking door wethouder Guido Houben.

U bent van harte welkom!

---

Jeugdlintje

---

Asfaltonderhoud Bunde

De gemeente Meerssen voert binnenkort onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt in de volgende straten: Vonderstraat, Schoollaan, Kersenlaan, Lindelaan, Papenweg, Kastanjelaan, Wilgenlaan, Hemelboomlaan, Kloosterweg, Koningin Julianastraat, Prinses Beatrixstraat, Oranjeplein, Prinses Wilhelminaweg en Weert-Zuid in  Bunde.

De werkzaamheden omvatten voornamelijk het vernieuwen van de grote inspectieputdeksels van de hoofdriolering, herstellen van kantopsluitingen (= goten, trottoirbanden en inritten), frezen van de bestaande asfaltverhardingen, aanbrengen van nieuw asfalt, (her)bestraatingswerkzaamheden en het vernieuwen van belijningen & markeringen.

Planning werkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden zijn ingepland van maart t/m mei 2018. Omwonenden ontvangen te zijner tijd een bewonersbrief waarin wij u informeren over de precieze uitvoeringsdata bij u in de straat. In deze brief wordt u dan tevens door de gemeente en aannemer uitgenodigd voor een inloopavond. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid van uw woning of bedrijf.

Voorbereidende werkzaamheden
Aannemer BLM Wegenbouw BV voert deze onderhoudswerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente. Vooruitlopend op het daadwerkelijke asfaltonderhoud zal BLM in de periode 15 februari t/m 2 maart 2018  de oude grote vierkante inspectieputdeksels van de hoofdriolering alvast vervangen voor nieuwe ronde deksels. De volgorde van straten waar de bestaande inspectieputdeksels worden vervangen is als volgt: Vonderstraat, Kloosterweg, Julianastraat, Oranjeplein, Prinses Wilhelminaweg, Hemelboomlaan, Kastanjelaan, Weert – Zuid.

De straten worden tijdens de werkzaamheden niet afgesloten. Het verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars. Wij vragen u vriendelijk de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

politie
Inloopspreekuur wijkagenten

De wijkagenten houden vanaf 19 februari 2018 wekelijks inloopspreekuren op diverse locaties in de gemeente Meerssen. Tijdens het spreekuur kunt u gewoon binnenlopen zonder afspraak.

Inloopspreekuren
De inloopspreekuren van de wijkagenten vinden plaats op onderstaande locaties:

Op dinsdag van 14.00-16.00 uur
in Ontmoetingspunt de Ketel, Pastoor Dom. Hexstraat 70 in Meerssen

Op donderdag van 16.00-18.00 uur
in Zorgcentrum de Wilgenhof, Wilgenlaan 1 in Bunde

De informatie over de spreekuren in Ulestraten en Geulle volgt zo snel mogelijk.

Contact met de wijkagent?
Wilt u contact met de wijkagent? Bel dan tel 0900-8844. Bij spoed: 1-1-2.
Meer informatie & online aangifte: www.politie.nl

---

Verkiezingen

---

Vraag vóór 1 april het mantelzorgcompliment aan

Ook voor 2017 maakt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk in de vorm van het mantelzorgcompliment 2017.

Wethouder Sociaal Domein Berry van Rijswijk: "Met deze blijk van waardering willen wij alle mantelzorgers bedanken voor hun geweldige inzet. Elke dag opnieuw staan zij klaar om hulp en ondersteuning te bieden. Dat is bijzonder waardevol! Vergeet dan ook niet om vóór 1 april het Mantelzorgcompliment aan te vragen voor uw mantelzorger!"

Wie is mantelzorger?
Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2017 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?
U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2017) en u woont in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?
De gemeente Meerssen stelt voor 2017 weer een blijk van waardering van eenmalig 160 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger. Ook worden er eenmalig bloemenbonnen ter waarde van 40 euro beschikbaar gesteld voor uw mantelzorger. Deze bonnen zijn naar eigen keuze te besteden bij een van de bloemisterijen in onze gemeente.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment 2017 aanvragen?
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door middel van het aanvraagformulier op www.meerssen.nl. U moet dit aanvraagformulier voorzien van een handtekening en één van onderstaande bewijsstukken. U kunt dit vervolgens per post sturen aan:  Gemeente Meerssen, tav Sociaal Team, postbus 90, 6230 AB Meerssen.  U kunt het formulier ook afgeven aan de balie van ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Mensen zonder internet kunnen op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?

 • een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) geldig voor 2017 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp geldig voor 2017 of;
 • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp geldig voor 2017 of;
 • een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding geldig voor 2017.

Geen bewijsstuk?
Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?
U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2017 indienen tot uiterlijk 1 april 2018. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met de mantelzorger afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl

---

Asfaltonderhoud Brommelen

De gemeente Meerssen gaat binnenkort onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het asfalt in de straten Brommelen en de Bonaertsweg (gedeelte kruispunt Brommelen tot aan met kruispunt Popelboomsweg) in Geulle.

De werkzaamheden omvatten voornamelijk het vernieuwen van de grote inspectieputdeksels van de hoofdriolering, aanbrengen en herstellen kantopsluitingen (goten), frezen van de bestaande asfaltverhardingen, aanbrengen van nieuw asfalt, vervangen van de rode steenslag door betonstraatstenen en het vernieuwen van belijningen & markeringen.

Planning werkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden zijn gepland voor maart t/m mei 2018. Omwonenden ontvangen te zijner tijd een bewonersbrief waarin wij u informeren over de precieze uitvoeringsdata bij u in de straat. In deze brief wordt u dan tevens door de gemeente en aannemer uitgenodigd voor een inloopavond. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid van uw woning of bedrijf.

Voorbereidende werkzaamheden
Aannemer BLM Wegenbouw BV voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente. Vooruitlopend op het daadwerkelijke asfaltonderhoud zal BLM van 15 februari t/m 2 maart 2018 de oude grote vierkante inspectieputdeksels van de hoofdriolering alvast gaan vervangen voor nieuwe ronde deksels. Tijdens de werkzaam

De straten worden tijdens de werkzaamheden niet afgesloten. Het verkeer wordt begeleid door verkeersregelaars. Wij vragen u vriendelijk de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Landelijk Referendum 2018
Stemmen per brief

De burgemeester van Meerssen brengt het volgende ter openbare kennis: voor het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 is het voor inwoners van de gemeente Meerssen die op de dag van de stemming in het buitenland zijn, mogelijk om hun stem uit te brengen per brief. Daarbij is het volgende van toepassing:

 • Bij bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om per brief te mogen stemmen.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk woensdag 28 februari 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek door gestuurd naar de burgemeester van 's-Gravenhage.
 • De burgemeester van 's-Gravenhage zorgt er voor dat tijdig de stembescheiden worden verzonden naar het door de kiezer opgegeven adres in het buitenland.

Bij de gemeente zijn formulieren (model M3 / Wrr62) beschikbaar, waarmee men kan verzoeken om per brief aan de stemming deel te nemen.

Meer informatie: bureau Verkiezingen, Markt  50 in Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Landelijk Referendum 2018
Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

 • Bij bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart 2017, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondelinge aanvraag

 • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Meer informatie: bureau Verkiezingen, Markt  50 in Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezing Gemeenteraad en Landelijk Referendum 21 maart 2018
Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meerssen en het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.      Machtiging door schriftelijke aanvraag

 • Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij op maandag 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.      Machtiging door overdracht van de stempas

 • De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 • De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 • Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 • Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Meer informatie: bureau Verkiezingen, Markt  50 in Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezing Gemeenteraad 2018 en Landelijk Referendum
Publicatie openbare kennisgevingen week 7

In week 7 staat er geen gemeentepagina in de Geulbode. Onderstaande openbare kennisgevingen worden in week 7 daarom alleen digitaal gepubliceerd op www.meerssen.nl:

 • Verkrijgbaarstelling tekst Wet op de Inlichtingen-en veiligheidsdiensten 2017;
 • Ter inzagelegging kandidatenlijsten;
 • Ter inzagelegging proces-verbaal I 4.

Meer informatie: bureau Verkiezingen, Markt  50 in Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het kappen van een haagbeuk, Pastoor van Eijsstraat 20, 6235 EL Ulestraten (ontvangen 31 januari 2018);
 • het vervangen en vergroten van de dakkapel, Montfortlaan 21, 6231 CP Meerssen (ontvangen 31 januari 2018).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning d.d. 10 november 2016 voor het oprichten van een zorgboerderij onder nummer HZ_WABO-2016-0487, Genzonweg 4, 6235 NG Ulestraten;
 • Het legaliseren van de appartementen, Andreas Sauerlaan 4a t/m 4e, 6243 CC Geulle.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van asbesthoudende toepassingen, Pastoor van Eijsstraat 17, 6235 EK Ulestraten (ontvangen 25 januari 2018).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van drie bomen, Catharina Daemenstraat ongenummerd (wandelpad) Bunde  (verzonden 30 januari  2018);
 • het kappen van een boom (esdoorn), Herkenberg ongenummerd te Meerssen(verzonden 30 januari 2018);
 • het vervangen van de huidige stal door een nieuw te bouwen stal, Kleine Steeg ongenummerd te Ulestraten (verzonden 30 januari 2018);
 • het uitbreiden van een woonhuis, Lijsterbeslaan 14, 6241 AN Bunde (verzonden 2 februari 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).
Informatie:Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Aangevraagde vergunningen evenementen

Betreft: Limburgs Mooiste Servicepost.
Plaats: Markt in Meerssen.
Datum en tijd:  zaterdag26 mei 2018van 08.00-17.00 uur.
Verkeersmaatregelen: de Markt in Meerssen is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Betreft: Rustpunt Heuvelland wandelvierdaagse.
Plaats: Markt in Meerssen.
Data en tijd: van 10 augustus 2018 t/m 12 augustus 2018 van 06.00-16.00 uur.

Inzagetermijn: van 07-02-2018 t/m  21-03-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij Klantenbureau Ruimte (via het KCC, 14 043).
Zienswijzen: eenieder kan een zienswijze indienen, mondeling of gemotiveerd (zie verder de informatie over Bezwaar en Beroep).
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het wijzigen van het bedrijf Aux Delices de Sainte Agnes, Papenweg 6, 6241 BV Bunde. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 07-02-2018 tot 21-03-2018.
Waar ter inzage: op afspraak bij het Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2017

Betreft: burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Meerssen op 14 december 2017 het bestemmingsplan "Veegbestemmingsplan 2017" heeft vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Meerssen maken tevens bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet geluidhinder hebben besloten hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen voor het perceel Klinkenberg 150 te Meerssen.
Het bestemmingsplan: het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance', als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

 • Broekhoven 5a Geulle, inzake een persoonsgebonden overgangsrecht voor het bewonen van het bestaande pand;
 • Cazenderstraat 14 Meerssen, inzake legalisatie van een woningsplitsing, een paardrijbak. lichtmasten en enkele bijgebouwen;
 • Groenstraat 1 Meerssen, legalisatie van een vakantieappartement/coachings- trainingsruimte en een paardenstal;
 • Hekstraat ongenummerd Ulestraten, inzake de legalisatie van een paardenstal;
 • Holstraat 154 Meerssen, inzake de realisatie van een stal;
 • Klinkenberg 150 Meerssen: inzake de legalisatie van een woning;
 • Raar 41 en 41a Meerssen, inzake de legalisatie van drie woningen, een paardrijbak en een opslag van silagepakken;
 • Tussen de Bruggen 1 Meerssen, inzake de legalisatie van een schapenstal, een kweekkas en een overkapping;
 • Vliek 32a Ulestraten, inzake de legalisatie van een bedrijfswoning.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan: de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn naar aard en omvang beperkt en hebben niet geleid tot een wezenlijk ander plan. De wijzigingen zijn benoemd in een Nota van Wijzigingen die als bijlage is opgenomen bij het raadsbesluit.

Inzage en beroep: het bestemmingsplan 'Veegbestemmingsplan 2017' met het bijbehorende raadsbesluit en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 8 februari 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen (telefoon 14 043). Het bestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl  met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06002-VA01.
Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend tegen (de vaststelling van) het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan c.q. ontwerpbesluit hogere grenswaarde, dan wel belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 7 februari 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen