Gemeente Meerssen | Bosrandoptimalisatie Bunder- en Elsloöerbos langs het spoor

Nieuwsbericht Bosrandoptimalisatie Bunder- en Elsloöerbos langs het spoor

Gepubliceerd op: 01 maart 2024 11:35

Staatsbosbeheer_onderbegroeiing
Bericht van Staatsbosbeheer:

Geulle – In het Bunder- en Elsloöerbos voert Staatsbosbeheer vanaf 1 maart werkzaamheden uit in afstemming met ProRail. In deze fase wordt de onderbegroeiing in een strook langs het spoor ter hoogte van Geulle verwijderd. Dit betreffen voorbereidende werkzaamheden op de kap van risciobomen direct langs het spoor. De kap van de bomen zal plaatsvinden na het broedseizoen. Dit werk maakt onderdeel uit van het versterken van de bosranden langs het spoortraject Elsloo – Bunde waarbij plaatselijk ruigtestroken en hakhoutbeheer wordt ingericht. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met het wegnemen van dode en aangetaste bomen in de bosrand die een risico vormen voor de veiligheid op het spoor.

PDF kaartje

Doel werkzaamheden

Ecologische gezien functioneert de vegetatie langs de spoorlijn als een doorlopende verbinding voor de verdere verspreiding voor de Spaanse vlag en vele andere soorten die van zon en warmte houden. Tevens is het een belangrijk leefgebied van de vuursalamander. De maatregelen bieden een goede kans om invulling te geven aan het verbetering van de leefgebieden van beide soorten. Daarnaast is uit een boomveiligheidsonderzoek gebleken dat er veel bomen in de bosrand staan die een risico kunnen vormen voor de veiligheid op het spoor.
Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat het bos er rommelig uitziet door transportroutes en los tak- en tophout. Na het broedseizoen, als deze werkzaamheden afgerond zijn, wordt dat tak- en tophout opgeruimd en afgevoerd via het spoor. Ook kan het voorkomen dat er een wandelpad tijdelijk is afgesloten.

Duur werkzaamheden

De werkzaamheden starten 4 maart en duren tot uiterlijk 15 maart. In deze fase wordt de onderbegroeiing in de bosrand langs het spoor verwijderd.
Subsidie
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 herstelmaatregelen en gesubsidieerd door de Provincie Limburg.