Gemeente Meerssen | Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Langs de Gewannen 20 Ulestraten

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Langs de Gewannen 20 Ulestraten

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding Langs de Gewannen 20 Ulestraten’ ter inzage ligt. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op de locatie de reeds aanwezige landschapsbegraafplaats kan worden uitgebreid.

Wilt u het bestemmingsplan bekijken?

Van 1 maart tot en met 13 april 2023 kunt u het bestemmingsplan en bijbehorende stukken op afspraak in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van het bestemmingsplan of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. U kunt de stukken ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0938.BP05016-ON01).

Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan?

U kunt een zienswijze indienen tot en met 13 april 2023. Dat kan op twee manieren:

    • 1.
      U stuurt een brief met uw zienswijze naar de Gemeenteraad, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
    • 2.
      U geeft uw zienswijze in een gesprek binnen de zienswijzentermijn. Als u mondeling uw zienswijze wil geven, dan kunt u een afspraak maken via het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail naar info@meerssen.nl.