Gemeente Meerssen | Stichting Duurzaam Meerssen (SDM)

Artikel Stichting Duurzaam Meerssen (SDM)

Het Platform Duurzaamheid Meerssen en de gemeente Meerssen hebben samen enkele jaren geleden de Stichting Duurzaam Meerssen (SDM) in het leven geroepen.

SDM functioneert tussen gemeente, bedrijven, instellingen maatschappelijke instellingen en burgers in verschillende rollen. Voor het versterken van duurzaamheid zijn voor SDM de drie P's in samenhang met elkaar leidend. Er is sprake van een fysieke kant, energie, ruimte, gebouwen, milieu, natuur, landschap enz. Een sociale kant die zich richt op het versterken van sociale infrastructuur en burgerinitiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid en de aanpak van sociale problemen en het versterken van de economische activiteiten op basis van principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Gemeente Meerssen en SDM hebben een convenant ondertekend (op 30 januari 2020). De betekenis van het convenant is dat beide partijen vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid actief bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in de gemeente Meerssen. 

Speerpunten

De komende jaren heeft SDM de volgende speerpunten:

  • Energietransitie: inzetten op energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen (zoals zonnepanelen op daken).
  • Klimaatadaptatie: aanpakken van wateroverlast, verdroging van (natuur)gebieden en hitte in de bebouwde omgeving door natuur-inclusieve planning en uitvoering.
  • Buitengebied: aanpakken van brede maatschappelijke opgaven zoals behoud van natuur en landschap, bevorderen van biodiversiteit, verduurzamen van de landbouw.

SDM adviseert de Gemeente Meerssen gevraagd en ongevraagd over duurzaamheid en probeert samen met andere partijen activiteiten en projecten uit te voeren die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling in Meerssen. SDM kent een bestuur (dat gemiddeld één keer per maand vergadert) en heeft korte lijnen met het Duurzaamheidsplatform Meerssen (een breed samengestelde werkgroep), en andere overlegorganen in en rond Meerssen.

Informatie

Heeft SDM je interesse gewekt? Wil je meer weten over de activiteiten waarmee SDM bezig is of wat SDM misschien voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op via info@stichtingduurzaammeerssen.com