Artikel Stamboomonderzoek

Archief gemeente Meerssen - Genealogie
Openingstijden (op afspraak!):
elke dinsdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur.
U kunt een afspraak maken via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).
Informatie: info@meerssen.nl
Tel. 14 043 (algemeen nummer).

Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zuid-Limburg
Inl. P P Kolber
Bergerstraat 115
6226 BC Maastricht
Postbus 26
1380 AA Weesp
tel. 043-3258611
e-mail: secretaris@zuidlimburg.ngv.nl
internet: www.zuidlimburg.ngv.nl

Heemkundeverenigingen