Gemeente Meerssen | Spreekrecht tijdens oordeelsvormende raadsbijeenkomsten

Artikel Spreekrecht tijdens oordeelsvormende raadsbijeenkomsten

Burgers kunnen bij aanvang van de oordeelsvormende raadsbijeenkomsten gebruik maken van het spreekrecht van in beginsel 5 minuten. Burgers kunnen verzoeken om het woord te mogen voeren over onderwerpen die verband houden met de concept-agenda van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst óf verband houden met de actualiteit. De voorzitter van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst heeft het recht om sprekers het woord te ontnemen wanneer deze zich bedienen van ongepast gedrag of uitlatingen richting personen.

Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24-uur vóór de oordeelsvormende raadsbijeenkomst kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Als u tijdens het spreekrecht gebruik wenst te maken van een presentatie, dient u dit duidelijk in uw aanmelding aan te geven. U dient daarbij zelf zorg te dragen voor een functionerende USB-stick waarop de presentatie is opgeslagen.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Griffie Meerssen
Telefoonnummer 14-043
E-mail: griffiebureau@meerssen.nl