Gemeente Meerssen | Interviewreeks - In de aanloop naar ...

Interviewreeks - In de aanloop naar ...

Installatie gemeenteraad 2022-2026 - bloementaartje
Daar waar ik gisteravond begon met "Kent u dat gevoel, dat de tijd je door de vingers glipt?". Hebt u het gevoel dat u zeeën van tijd voor u heeft in de bestuursperiode 2022-2026? 4 x 365 dagen, vele raadsvergaderingen en overleggen te gaan? Veel wikken en wegen, themabijeenkomsten, raadsadviesvergaderingen, fractie-overleggen, presidium, auditcommissie, kerngroep, werkgeverscommissie, vertrouwenscommissie en werkbezoeken te gaan. Dus u zult de tijd hard nodig hebben. Mooi dat er weer 17 raadsleden zijn, verdeeld over vijf fracties, die hun schouders eronder willen zetten.

Iedere bestuursperiode kent zo haar eigen dynamieken, maar de afgelopen periode had een aantal thema's die mondiaal waren: corona, de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingen. Maar ook de waterramp is onderdeel van een grote opgave en niet enkel een Meerssense uitdaging. Klimaatbeheersing en daarmee ook energietransitie zullen de komende jaren nog meer bezit nemen van de bestuursagenda.

Er is voldoende werk aan de winkel.

En daar waar de raadsleden gisteren als afscheid een beeldje kregen met de titel "Eenheid & Verbondenheid" zou dit wat mij betreft ook het adagium voor de komende vier jaar mogen zijn. Maar u allen krijgt straks bij de beëdiging een speldje met het wapen van de gemeente Meerssen, om dit de komende vier jaar als raadslid met trots te dragen. Sla bruggen tussen politieke partijen en daarmee voor de inwoners van Meerssen. Zoek elkaar op, respecteer standpunten en zoek de dialoog. De verbinding tussen de samenleving en de politiek kan wel een extra oppepper gebruiken. De opkomstcijfers dalen in vrijwel het gehele land en ook in Meerssen is het gedaald naar 55%. Twaalf leden van de gemeenteraad die we zo meteen gaan beëdigen zijn met voorkeur gekozen. Maar alle 17 heeft u het mandaat van de kiezer. Een verantwoordelijkheid die u op de schouders neemt met oog voor het kleine en besluitvorming in het algemeen belang. 

Nu klinkt het mogelijk nog als een ver van mijn bed gedachte, maar zo meteen staat u daar echt voor aan de lat. 

U als gemeenteraad wil ik meegeven, dat stabiliteit van bestuur meer mogelijk maakt en kansen biedt om de rust en de vertrouwenwekkenheid te vergroten. Mijn droom heb ik in de opmaat van de verkiezingen met u gedeeld. Vier jaar een stabiele raad en daarmee college zou het grootste cadeau kunnen zijn aan de inwoners van onze mooie gemeente Meerssen. Ik zet er graag samen met jullie, als leden van de raad en het hoogste orgaan van de gemeente en straks met een nieuw college van B&W de schouders onder. De schouders eronder, maar wat mij betreft nog meer SCHOUDER AAN SCHOUDER, want samen kom je echt verder!

Voor u staat een bloementaartje dat vooral bedoeld is voor uw thuisfront, omdat ze jullie de komende jaren heel wat tijd zullen missen. 

Dit gezegd hebbende wil ik graag overgaan tot de beëdiging van de raadsleden. Immers de geloofsbrieven zijn in orde bevonden en er is geen tijd te verliezen.

Er moet garen op de klos. 

Periode: 2024

Jaar geselecteerd: 2024