Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 14 - 1 april 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 14 - 1 april 2020

Gepubliceerd op: 31 maart 2020 10:50

Gemeentepagina: week 14
Datum: 
woensdag 1 april 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Coronavirus standaard

Gezamenlijke verklaring Gemeenteraad van Meerssen

Beste inwoners van de gemeente Meerssen,

Op dit moment houdt het Coronavirus de wereld in zijn greep. Ook de gemeente Meerssen wordt getroffen door het Coronavirus. Evenementen worden afgelast en we moeten onze sociale contacten beperken. Een kop koffie drinken bij de lokale horecaondernemer, of een bezoek bij (groot)ouders en familie zit er niet in. Het Coronavirus treft ons allemaal en de gevolgen zijn enorm.

Ondertussen werken de overheden en instanties hard om mensen te helpen en te ondersteunen. Ook de gemeente Meerssen doet er alles aan om ons gezamenlijk door deze zware tijd heen te helpen.

Zoals u wellicht al vernomen heeft, vinden er vanwege het Coronavirus en de door het Rijk opgelegde maatregelen momenteel geen bijeenkomsten van de gemeenteraad plaats. Dat betekent niet dat de leden van de gemeenteraad niet betrokken zijn bij de huidige situatie. De gemeenteraad staat in nauw contact met de burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen en wordt constant geïnformeerd over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus.

Met betrekking tot de uitgevaardigde rijksmaatregelen doen wij een dringend beroep aan alle inwoners van de gemeente Meerssen om deze serieus te nemen.

De gemeenteraad van Meerssen wil met dit bericht alle mensen in vitale functies, die zich ongelofelijk inzetten voor de samenleving sterkte, kracht en saamhorigheid toewensen. Wij spreken ons diepe respect uit voor het werk dat jullie verrichten.

Aan iedereen, jong en oud, willen wij laten weten dat wij aan jullie denken en wij wensen jullie veel naastenliefde toe in deze moeilijke en eenzame tijd.

Bloemen
En speciaal aan de personen en hun naasten die getroffen zijn door het virus wensen wij veel beterschap, kracht en een voorspoedig herstel toe.

Zorg voor elkaar en durf – daar waar nodig – om hulp te vragen. Als inwoners van de gemeente Meerssen moeten we er juist nu voor elkaar zijn.

Wij zijn er voor jullie!

Namens de voltallige gemeenteraad van de gemeente Meerssen,

Fractie BRUG-M 
Tiny Gorissen 
Gerrit van der Bijl 
Jacques Arntz 
Sjraar Hovens

Fractie Lokaal DNA
Bjorn Molling
Hay Dolmans
Bert Ummels

Fractie CDA
Agnes Jonkhout
Dani in de Braekt 
Jack Aarts 

Fractie Kijk!!!
Andreas Pohle
Helmie Smeets
Marcel Dassen

Fractie FOCUS 
Roger Thijssen 
Björn Hendriks 

Fractie Het Origineel
André Gruyters
Peggy Laugs

---

Coronavirus - afbeelding Rijksoverheid
Maatregelen in verband met het Coronavirus

Uitgebreide informatie over de landelijke maatregelen i.v.m. het coronavirus vindt u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg: www.vrzl.nl. Of volg de landelijke media.

Noodverordening
Sinds 27 maart is een nieuwe noodverordening van kracht om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. U kunt de noodverordening downloaden op www.meerssen.nl en www.overheid.nl. Deze verordening is van toepassing op alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Let op: het niet opvolgen van maatregelen uit de noodverordening kan leiden tot (hoge) boetes!

Gemeente Meerssen werkt alléén nog op afspraak
In verband met het Coronavirus kunt u alléén nog op afspraak terecht bij de Gemeente Meerssen. Er is géén vrije inloop meer. Dit geldt ook voor het afhalen van aangevraagde paspoorten, id-kaarten, rijbewijzen etc. Afspraak maken? Bel 14 043. Let op: U kunt op dit moment géén afspraak maken via de website!

E-mailadres voor vragen over coronamaatregelen
Speciaal voor vragen over de maatregelen rond het Coronavirus heeft de Gemeente Meerssen een mailadres opengesteld. Vindt u op onze gemeentelijke Coronapagina op www.meerssen.nl niet het antwoord op uw vraag? Stuur dan een mailtje naar: corona@meerssen.nl.

Gemeentelijk loket (nood)opvang 0-12 jarigen
In verband met het Coronavirus zijn kinderopvang en scholen t/m 6 april gesloten. Wel blijft de kinderopvang open voor kinderen van 0-12 jaar van wie één of beide ouders werken in cruciale beroepsgroepen. De gemeente heeft een digitaal en telefonisch loket ingericht voor ouders die vragen hebben over de (nood)opvang voor 0-12 jarigen. Dit loket is ondergebracht bij het sociaal team en is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt contact opnemen via tel. 14 043 of via een e-mail naar sociaalteam@meerssen.nl.

Schoolmaatschappelijk Werk Trajekt
Bij het Schoolmaatschappelijk werk van Trajekt staan ze ook in deze moeilijk tijd voor u klaar bij vragen over opvoeden en opgroeien. Wilt u uw verhaal kwijt of wilt u even sparren over hoe om te gaan met combinatie werk/kinderen/onzekerheid, neem dan telefonisch contact op. Dit kan zonder verwijzing. De hulp is kosteloos en vertrouwelijk. Telefonisch spreekuur: maandag en woensdag van 10.00-12.00 uur via tel. 043-7630055. Buiten deze spreekuren zijn zij telefonisch bereikbaar via de telefoniste. U kunt uw gegevens achter laten en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. Of per mail: meerssen@trajekt.nl.

Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een speciale Corona-pagina met tips en informatie voor ouders & opvoeders in tijden van Corona. Het informatieaanbod op deze pagina wordt de komende tijd nog uitgebreid. U vindt er o.a. een overzicht van initiatieven waar ouders (in de regio) terecht kunnen voor steun, hulp of informatie.
Website CJG 043: www.cjg043.nl/corona/

Maatregelen voor ondernemers
Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen genomen om - naast de gezondheid - ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Alle informatie over de financiële regelingen voor ondernemers vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl. Een van de maatregelen is een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandige ondernemers (waaronder zzp'ers) te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze wordt voor de gemeente Meerssen uitgevoerd door Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Deze regeling is nu beschikbaar. Kijk voor meer info op: www.meerssen.nl/coronavirus/ondernemers. Momenteel doen veel mensen tegelijk een aanvraag. Daardoor is het druk op de site. Lukt het niet meteen, probeer het dan later nog eens.

Vorige week werd ook bekendgemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijv. fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- kunnen ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Meer info vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Raadsvergadering, raadsadviesvergaderingen, informatiebijeenkomsten en inloopbijeenkomsten
In verband met het coronavirus gaan raadsvergaderingen en raadsadviesvergaderingen (in ieder geval) tot 1 juni niet door.

Lintjesdag
In verband met het Coronavirus mogen tot 1 juni geen Koninklijke Onderscheidingen worden uitgereikt. De jaarlijkse Lintjesdag gaat door máár in aangepaste vorm. Dat betekent dat de burgemeester de inwoners die een lintje krijgen op 24 april vóór 13 uur belt. De echte uitreiking gebeurt op een later moment.

Afval
In verband met het Coronavirus wordt tijdelijk geen oud papier opgehaald. Wij adviseren het papier tijdelijk op te sparen en bij een volgende ophaalronde aan de straat te zetten. De inzameling van gft-afval, restafval en PMD gaat (vooralsnog) gewoon door.

Stel uw bezoek aan het milieupark uit! Veel mensen brengen nu meer tijd in en om het huis door. Er wordt flink opgeruimd. Dat merken we heel goed bij de milieuparken. Afgelopen week waren er enorme wachtrijen. We roepen u daarom op om uw milieuparkbezoek uit te stellen. Kom alleen als het echt moet!

Voor wie wil helpen ...
De gemeente ontvangt talloze berichten van bewoners & (profit en non-profit) organisaties die hun hulp aanbieden of vraag & aanbod bij elkaar willen brengen. De komende periode zullen steeds meer van dit soort initiatieven ontstaan. Dat vinden wij natuurlijk geweldig (met inachtneming van alle landelijke maatregelen). We hopen echter dat u begrijpt dat het voor de gemeente op dit moment niet te doen is al deze initiatieven & organisaties nader te bekijken en op onze site te promoten.

Meer informatie
Raadpleeg de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (www.vrzl.nl) voor meer informatie over het Coronavirus. Hier vindt u ook veelgestelde vragen & antwoorden. Op www.meerssen.nl/coronavirus vindt u meer informatie over alle maatregelen in de gemeente Meerssen.

In bovenstaand artikel vindt u de informatie op het moment van schrijven (maandag 30 maart 2020). De maatregelen kunnen echter in de tussentijd veranderen. Actuele informatie vindt u altijd op www.vrzl.nl en www.meerssen.nl/coronavirus.

---

Werkzaamheden Beekstraat & Stationstraat op schema!

Begin februari 2020 zijn de werkzaamheden van fase 2 van project Overkluizing Watervalderbeek van start gegaan: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door het onderste deel van de Beekstraat en de Stationstraat. Wat is de stand van zaken?

Nieuwe ondergrondse leiding Watervalderbeek in bedrijf
Ondanks de beperkingen rond de Coronacrisis verlopen de werkzaamheden voorspoedig en ligt alles op schema. Het nieuwe ondergrondse tracé van de beek door de Beekstraat en Stationstraat is vorige week geïnspecteerd en gereinigd en is inmiddels in gebruik. De Watervalderbeek loopt nu door de nieuwe ondergrondse buis door de Beekstraat/Stationstraat én de gerenoveerde overkluizing achter de woningen Stationstraat 1-17. De tijdelijke bovengrondse stalen leiding is afgebroken en opgeruimd. Ook de pompen aan de Beekstraat zijn verwijderd.

Wat nog moet: de bestrating
De stratenmakers zijn hard aan het werk om de Beekstraat en Stationstraat opnieuw te bestraten. In de Beekstraat is het herstel van het straatwerk al duidelijk zichtbaar. De stoepen zijn al volledig herstraat. Naar verwachting kunnen we de Beekstraat vóór het weekend van 4 april weer in gebruik nemen.
In de Stationstraat zijn afgelopen week de laatste aansluitingen op de riolering gemaakt. Komende week starten we met het herbestraten van de stoep aan de kant met de oneven huisnummers (waar de uitbreiding van de Watervalderbeek is gemaakt).

Volgens planning
De werkzaamheden worden naar verwachting conform planning op 17 april afgerond.

---

Steunpunt Mantelzorg
Ondersteuning voor mantelzorgers in tijden van corona

In deze tijd van Corona is het een uitdaging om mantelzorger te zijn. Ze moeten leren omgaan met een behoorlijk aantal maatregelen en veranderingen die veel impact hebben op de mantelzorger als persoon, hun gezin/familie en de mantelzorgsituatie. Vorige week heeft Steunpunt Mantelzorg Zuid veel mantelzorgers gesproken en gehoord waar ze zoal tegenaan lopen. Ouders die in een aanleunwoning wonen en niet meer in het verpleeghuis kunnen eten, familie die over de grens woont en niet meer op bezoek kan komen, dagopvang voor een naaste die gesloten is.

Maatregelen
Ook het steunpunt heeft helaas, in overleg met de GGD, maatregelen moeten treffen zoals het stoppen van de huisbezoeken door de mantelzorgconsulenten, mantelzorgmakelaar en vrijwilligers en het annuleren van groepsactiviteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers. Ook vinden tot nader bericht geen ziekenbegeleidingen door de vrijwilligers plaats.

Nieuwsbrief
In de nieuwsbrief van het Steunpunt wordt u geïnformeerd hoe de medewerkers en vrijwilligers, in deze tijd toch iets voor u kunnen betekenen. Deze kunt u downloaden via www.meerssen.nl. Verder ontstaan in een rap tempo lokale, regionale en landelijke initiatieven om mensen te helpen in deze nieuwe situatie. In de nieuwsbrief staat een eerste overzicht van lokale initiatieven per gemeente.

Tot slot: heeft u een goeie tip of initiatief dat u helpt? Mail het dan via info@mantelzorgzuid.nl. Dan kunnen ze met uw tip weer andere mantelzorgers verder helpen.

Team Steunpunt Mantelzorg Zuid en haar vrijwilligers wenst u veel sterkte in deze ingrijpende periode. Let een beetje op elkaar, maar zeker ook op uzelf.

---

Bestuurscentrum / KCC gesloten op Goede vrijdag en Paasmaandag

In verband met Goede Vrijdag en Paasmaandag is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op vrijdag 10 april en maandag 13 april 2020. Ook bureau Burgerlijke Stand is dan gesloten.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Noodverordening ivm Coronavirus

Betreft: sinds vrijdag 27 maart 2020 is er een nieuwe noodverordening van kracht ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.
Waar ter inzage: deze noodverordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 27 maart 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. U vindt de noodverordening ook op www.meerssen.nl/coronavirus. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van een garage voor reparatie en onderhoud van auto's, Weerterveld 39, 6231 NC Meerssen. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 01-04-2020 t/m 12-05-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluiten

Betreft: instellen maximumsnelheid van 60 km/uur buiten de bebouwde kom (deelgebied: Oostbroek-Brommelen en Brommelen-Pasweg).
Maatregelen die daartoe getroffen worden: in de bestaande komportalen worden RVV A1 borden (zone 60) gemonteerd. De RVV borden A0460 in de komportalen worden vervangen door A0160fs. Dat wil zeggen dat de maximumsnelheid wordt verlaagd naar 60 km per uur waarbij de komborden een duidelijke herkenbare zone in- en uitgang aanduiden. De bebording komt op de volgende locaties:

 1. Komgrens Geulle, Oostbroek
 2. Komgrens Brommelen, Pasweg
 3. Komgrens Bunde, Pasweg

Toelichting: de gemeente Meerssen heeft in de voorbije periode bij reconstructies gezorgd voor de realisatie van de verdere inrichting van 30 km/u gebieden, fietspaden en het lokaal oplossen van verkeers-onveilige situaties. Dit heeft ook bijgedragen aan een verbetering van het verkeersveiligheidsgevoel in de gemeente en wordt hooggewaardeerd. Wat voor de wegen binnen de bebouwde kom geldt, gaat ook gelden voor de wegen buiten de bebouwde kom. Dit betekent dat maximumsnelheid 60 km/uur wordt op wegen die buiten de bebouwde kom liggen. Met dit verkeersbesluit geven wij uitvoering aan het vigerende beleid. Tijdens het vooroverleg is door de politie aangegeven dat de maatregelen handhaafbaar en aanvaardbaar zijn.

Betreft: instellen geslotenverklaring doorgaand vrachtverkeer in de kern Ulestraten.
Maatregelen die daartoe getroffen worden: door het plaatsen van de verkeersborden RVV C07zb (zone - Gesloten voor vrachtauto's) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een zone met het verbod voor vrachtverkeer in te stellen begrenst door de komportalen. Door het aanbrengen van onderborden met de tekst 'uitgezonderd bestemmingsverkeer' te bepalen dat bestemmingsverkeer van dit verbod is uitgezonderd zoals aangegeven op de bebordingstekening.
Toelichting: in de Sint Catharinastraat in Ulestraten ervaren bewoners overlast van vracht- en landbouwverkeer.
Deze wegen zijn in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan van de gemeente Meerssen opgenomen als erftoegangsweg type I of II. De functie van de wegen in het totale wegennet is het ontsluiten van verkeer van en naar de wijk (type I) of buurt (type II). Met betrekking tot het aandeel vrachtverkeer wordt bij de voorkeurskenmerken aangegeven dat het aandeel vrachtverkeer weinig (type I) of zeer weinig (type II) moet zijn. Dit komt overeen met de landelijke voorkeurskenmerken van Duurzaam Veilig. Vracht- en landbouwverkeer met een bestemming in de verbodszone ondervindt geen gevolgen van de maatregel. Er geldt immers geen verbod voor bestemmingsverkeer. Onder het verbodsbord worden onderborden geplaatst me de tekst "uitgezonderd bestemmingsverkeer". Tijdens het vooroverleg is door de politie aangegeven dat met deze beschrijving handhavend opgetreden kan worden.

Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 31-03-2020 t/m 12-05-2020.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Mandaatbesluit buitengemeenten Wsw 01-01-2020

Betreft: het college van B&W van Meerssen heeft op 24 maart 2020 het Mandaatbesluit buitengemeenten Wsw 01-01-2020 vastgesteld.
In werking: met ingang van de dag na de datum van publicatie.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 1 april 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Aanwijzingsbesluit gemeente archivaris en archiefbewaarplaats

Betreft: het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen heeft op 17 maart 2020 het aanwijzingsbesluit gemeente archivaris en archiefbewaarplaats gemeente Meerssen vastgesteld.
In werking: met ingang 18 maart 2020.
Waar ter inzage: dit aanwijzingsbesluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 1 april 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Meerssen 2020

Betreft: het college van Burgemeester en Wethouders van Meerssen heeft op 24 maart 2020 het delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Meerssen 2020 vastgesteld.
In werking: de dag na bekendmaking van de gewijzigde GR BsGW.
Waar ter inzage: dit delegatie- en mandaatbesluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 1 april 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het uitbreiden van het woonhuis, Dennenberg 10, 6241 NN Bunde (ontvangen 19 maart 2020);
 • het aanleggen van een uitrit, Vliek 12, 6235 NR Ulestraten (ontvangen 25 maart 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van een deel van de woning, Vliegenstraat 98, 6241 CJ Bunde (ontvangen 20 maart 2020);
 • het slopen van een deel van de woning, Dennenberg 10, 6241 NN Bunde (ontvangen 19 maart 2020).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een woning, Genzonweg 3, 6235 NG Meerssen (verzonden 23 maart 2020);
 • het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Kuilenstraat 59, 6231 AV Meerssen (verzonden 24 februari 2020);
 • het bouwen van een tuinkamer op het bestaande dakterras, Markt 48, 6231 LS Meerssen (verzonden 25 maart 2020);
 • het realiseren van een tweede uitrit, Pastoor Dominicus Hexstraat 15, 6231 HE Meerssen (verzonden 27 maart 2020);
 • het realiseren van een carport, Lange Raarberg 56, 6231 RN Meerssen (verzonden 27 maart 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het gedeeltelijk wijzigen van de gevelafwerking, de gevelreclame en het veranderen van een aantal parkeerplaatsen t.b.v. de Pick Up Point, Kuilenstraat 73, 6231 AV Meerssen (ingetrokken 25 maart 2020).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 1 april 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen