Artikel Belastingen

Belastingdienst
tel. 0800-0543
internet: www.belastingdienst.nl

Hondenbelasting
BsGW, tel. 088-8420420
internet: www.bsgw.nl

Klachtenlijn hondenoverlast
tel. 14 043, e-mail: info@meerssen.nl

Informatie over gemeentelijke belastingen
BsGW, tel.088-8420420. Internet: www.bsgw.nl