Artikel Belastingen

Belastingdienst
tel. 0800-0543
internet: www.belastingdienst.nl

Hondenbelasting
inlichtingen: BsGW, tel. 088-8420420
internet: www.bsgw.nl

Klachtenlijn hondenoverlast
tel. 14 043, e-mail: info@meerssen.nl

Informatie over gemeentelijke belastingen
Informatie over aanslag gemeentelijke belastingen 2015,
uw woz-beschikking, kwijtschelding, betalingen etc dient u contact
op te nemen met de BsGW, tel.088-8420420. Internet: www.bsgw.nl