Artikel Internet

Gemeente op Internet
www.meerssen.nl
www.ontdekmeerssen.nl

Gemeentelijke E-nieuwsbrief
Wilt u gemeentelijk nieuws automatisch in uw mailbox ontvangen?
U kunt zich gratis abonneren op de gemeentelijke e-nieuwsbrief. 
aanmelden voor de nieuwsbrief
Of stuur een mail aan: info@meerssen.nl (o.v.v. e-nieuwsbrief gemeente)

U kunt zich via www.meerssen.nl tevens abonneren op
de (gratis) bekendmakingenservice

Meer Vandaag
Lokale omroep Meerssen
Proost de Beaufortstraat 45
6231 EB Meerssen
tel. 043-2041111
e-mail: redactie@meervandaag.nl
internet: www.meervandaag.nl