Gemeente Meerssen | Bijdrage Nationaal Rampenfonds ook voor gedupeerden wateroverlast 29 juni 2021

Nieuwsbericht Bijdrage Nationaal Rampenfonds ook voor gedupeerden wateroverlast 29 juni 2021

Gepubliceerd op: 01 november 2021 11:35

Nationaal Rampenfonds Giro 777 - logo
De gemeente Meerssen heeft een projectaanvraag ingediend bij het Nationaal Rampenfonds (NRF) om ervoor te zorgen dat ook gedupeerden van de extreme wateroverlast van 29 juni 2021 in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage van maximaal 1000 euro uit het Nationaal Rampenfonds. Het NRF is hiermee akkoord gegaan. Bent u één van de gedupeerden? Dien bij twijfel zeker uw aanvraag in, we zullen dit als gemeente nader bekijken. 

Er zijn twee criteria (voorwaarden) om in aanmerking te komen voor deze gift. De voorwaarden zijn:

  1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekend staande straat, of deel van een straat. De aanvraag is NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
  2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade in verblijfruimtes als gevolg van de regenval/overstroming van 29 juni 2021. Het gaat om huishoudens die in hun woonsituatie zwaar te lijden hebben gehad. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden waarbij desgevraagd bewijsstukken worden overlegd. 

Voldoet uw huishouden aan de twee voorwaarden? Wilt u de gift aanvragen? 

Stuur uw aanvraag per e-mail naar wateroverlast@meerssen.nl en vermeld in uw mail de volgende gegevens: naam (hoofdbewoner), postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-bankrekeningnummer. U kunt uw aanvraag indienen van  woensdag 3 november tot en met maandag 29 november 2021.

Beoordeling en uitbetaling

In de weken daarna vindt beoordeling van uw aanvraag plaats. Bij goedkeuring van uw aanvraag vindt zsm uitbetaling plaats. U krijgt gemotiveerd bericht als uw aanvraag niet is goedgekeurd. 

Aandachtspunten

  1. U kunt per getroffen adres één aanvraag indienen. Meerdere aanvragen per getroffen adres kunnen tot uitsluiting leiden. 
  2. Desgevraagd moet u met foto's en/of andere bewijsstukken kunnen aantonen dat u last heeft gehad van wateroverlast.
  3. Met het indienen van de aanvraag stemt u ermee in dat de ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-bankrekeningnummer) voor dit proces worden gebruikt. 
  4. Als er in totaal meer dan 250 aanvragen worden toegekend, bestaat de mogelijkheid dat per huishouden een lager bedrag wordt uitgekeerd.
  5. Elke aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging. Heeft u deze niet in uw mailbox ontvangen? Check uw spambox.

Vrije gift

De gift van het NRF is belastingvrij en wordt door de Belastingdienst niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente Meerssen telt een door het Rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in de bijstand - of vergelijkbare situatie.

Vragen? 

Neem contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum via ons algemene telefoonnummer 14 043. Of stuur een mailtje naar wateroverlast@meerssen.nl