Gemeente Meerssen | m.e.r-beoordelingsplicht Chemelot Site Permit B.V.

Officiele publicatie

m.e.r-beoordelingsplicht Chemelot Site Permit B.V.

Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsplicht

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit, is genomen:

m.e.r-beoordelingsplicht

Voor: het oprichten van een biogasinstallatie (GasAhead)

Locatie: Chemelot Site Permit B.V., Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum besluit: 2 februari 2017

Zaaknummer: 2016-603380

Besluitvorming

Voordat een vergunning kan worden aangevraagd, moeten Gedeputeerde Staten van Limburg beoordelen of voor de vergunningverlening een milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Aan de hand van de door Chemelot Site Permit B.V. en OCI Nitrogen B.V. ingediende schriftelijke mededeling hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 8 februari 2017 t/m 21 maart 2017:

  • 1.
    in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur; na telefonische afspraak;
  • 2.
    in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden. 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen kenbaar worden gemaakt in het kader van de vergunningenprocedure.

Het besluit m.e.r.-beoordelingsplicht zal met het ontwerpbesluit en definitieve vergunningsbesluit ter visie worden gelegd. 

Meer informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: +31 43 389 78 12