Gemeente Meerssen | Ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan Meerssen ter inzage

Nieuwsbericht Ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan Meerssen ter inzage

Gepubliceerd op: 20 december 2023 15:10

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

In een bestemmingsplan geeft de gemeenteraad een bestemming aan een perceel, bijvoorbeeld bedrijf, wonen of sport. Binnen elk bestemmingsplan gelden onder andere regels of en hoe er gebouwd mag worden. Een gemeente kan meerdere bestemmingsplannen hebben.

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking

Een belangrijk gevolg van de nieuwe wet is dat elke gemeente een Omgevingsplan moet opstellen. Het Omgevingsplan komt in de plaats van het bestemmingsplan. Na de komst van de Omgevingswet mag elke gemeente nog maar één Omgevingsplan hebben. De gemeenteraad moet het Omgevingsplan vóór 1 januari 2032 goedkeuren.

Tijdelijk omgevingsplan in voorbereiding

Op dit moment gelden in onze gemeente meerdere bestemmingsplannen. In de aanloop naar het nieuwe Omgevingsplan gaat de gemeente alle bestemmingsplannen samenvoegen tot één nieuw Bestemmingsplan Meerssen. In dit tijdelijke Omgevingsplan zijn alle juridische regelingen van de huidige bestemmingsplannen op elkaar afgestemd. Van 29 september tot en met 6 oktober 2022 heeft het voorontwerp-bestemmingsplan voor inspraak ter inzage gelegen. De binnengekomen inspraakreacties zijn waar mogelijk verwerkt in een ontwerp-bestemmingsplan.

Je kunt nu reageren

Het ontwerp-bestemmingsplan Meerssen is bekendgemaakt in het Gemeenteblad op Overheid.nl en ligt van 14 december 2023 tot en met 25 januari 2024 ter inzage. In deze periode kun je zienswijzen (een formele reactie die gemotiveerd dient te zijn) schriftelijk kenbaar maken bij de gemeente. Dit mag per brief en per e-mail. De gemeenteraad neemt de ontvangen zienswijzen in overweging bij het besluit om het nieuwe Bestemmingsplan Meerssen vast te stellen. De precieze datum van deze raadsvergadering is nog niet bekend. Met onze wekelijkse nieuwsbrief Sfeervol Meerssen krijg je nieuws en bekendmakingen (o.a. aankondiging raadsvergaderingen) automatisch in je mailbox. Zo ben je altijd tijdig op de hoogte van wat er speelt binnen de gemeente Meerssen.

Aanmelden nieuwsbrief

Vragen?

Bel met het Klant Contact Centrum of stuur ons een mailtje. Wij helpen je graag verder.

Contactgegevens