Gemeente Meerssen | Niet één maar tien toekomstvisies voor de gemeente Meerssen!

Nieuwsbericht Niet één maar tien toekomstvisies voor de gemeente Meerssen!

Gepubliceerd op: 09 februari 2024 09:15

Toekomstvisie
De gemeente Meerssen werkt aan een toekomstvisie. Daarin leggen we vast wat we de komende jaren graag willen bereiken in onze mooie gemeente. Het gaat bijvoorbeeld over leefbaarheid, woningbouw, bereikbaarheid en zorg in Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten. De toekomstvisie bedenken we niet op het gemeentehuis. In plaats daarvan gaan teams uit de bevolking aan de slag met het opstellen van een eigen visie voor de gemeente. We nodigen alle inwoners van de gemeente Meerssen van harte uit om mee te doen!

De toekomstvisie wordt opgesteld door bouwteams van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze teams stellen elk een eigen visie op, inclusief concrete projecten en strategieën om samen te werken aan de toekomst van onze gemeente. We krijgen zo dus verschillende visies van verschillende groepen, elk met een eigen kijk op de ontwikkeling van de gemeente.

Al werkend aan de afzonderlijke visies wordt duidelijk waar de groepen het met elkaar over eens zijn en ook waar discussiepunten bestaan. Vanuit de verschillende bijdragen van de teams en de gesprekken die we samen voeren, stellen we uiteindelijk samen de toekomstvisie voor Meerssen 2035 op.

Wat betekent het om mee te doen?

Samen met andere inwoners ga je in teams aan de slag met het opstellen van een visie voor de gemeente Meerssen. De teams werken in teambijeenkomsten aan hun bijdrage. In gezamenlijke bijeenkomsten presenteren alle deelnemende teams hun bijdragen aan elkaar, raadsleden en andere geïnteresseerden.

De precieze inzet in tijd is vooraf moeilijk in te schatten. Hierbij speelt ook een rol hoeveel tijd je zelf wilt investeren. Het gaat om drie gezamenlijke bijeenkomsten van de teams (van elk ongeveer twee uur) en de bijeenkomsten van het eigen team.
Het aantal bijeenkomsten verschilt per team. We kunnen ons voorstellen dat drie of vier bijeenkomsten in elk geval nodig zijn. Daarnaast is er tijd nodig om ideeën uit te werken, te schrijven en kaarten en plaatjes te maken. Door onderling het werk te verdelen blijft de inzet per deelnemer behapbaar. Desgevraagd kan de gemeente de teams ook ondersteunen.

De bijeenkomsten van de bouwteams vinden plaats op:

  • dinsdag 19 maart - Stella Maris College Meerssen - 19.00-21.30 uur
  • dinsdag 9 april - Gemeenschapshuis De Stip Meerssen - 19.00-21.30 uur
  • donderdag 23 mei - Tiendschuur (landgoed Vliek) Ulestraten - 19.00-21.30 uur

Waarom meedoen?

Je bent onderdeel van een uniek proces. Het is een uitgelezen kans om mee te denken over de gemeente. Je eigen voorkeuren en wensen kunnen een plekje krijgen in de toekomstvisie die je met jouw bouwteam gaat maken.

Bovendien is het de bedoeling om niet alleen ver in de toekomst te kijken maar ook concrete projecten te benoemen die meteen al de komende jaren kunnen worden opgepakt. Dit traject biedt de mogelijkheid om mee te sturen!

We starten al snel, meld je nu aan!

Je kunt je individueel aanmelden of als groep. Als je je individueel aanmeldt, dan word je onderdeel van een team van betrokken inwoners uit onze gemeente. De teams worden breed samengesteld zodat deelnemers met uiteenlopende achtergronden in dat team vertegenwoordigd zijn. De teams bestaan uit ongeveer 10 personen.

Tijdens de startbijeenkomst worden de teams aan elkaar en aan de gemeenteraad voorgesteld. Ook lichten we hier de opdracht voor de teams nader toe. Daarna gaan de teams zelf aan de slag.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan toekomstvisie@meerssen.nlAanmelden kan individueel of als groep. Vermeld bij de indivudele aanmelding je naam, woonplaats, e-mailadres, leeftijd en het onderwerp dat je graag een plek wil geven in de visie voor de gemeente Meerssen. Bij de groepsaanmelding vragen we je ook de namen van de groepsleden en contactpersoon te vermelden. 

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens verstrekt, namelijk voor deelname aan de Bouwteams Toekomstvisie. Persoonsgegevens die je aan de gemeente verstrekt, worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Deadline voor aanmelding is 1 maart 2024. Dit is je kans om mee te werken aan de toekomst van onze mooie gemeente. We hopen velen van jullie te mogen begroeten!

In gesprek met inwoners

Als eerste stap in het proces van het opstellen van de toekomstvisie gaat het bureau BMC in samenwerking met de gemeente graag in gesprek met inwoners en bezoekers. Op 6 en 22 februari kunt u ons tegenkomen op verschillende plekken in onze kernen. We zijn benieuwd om te horen hoe u aankijkt tegen de huidige situatie en de belangrijkste opgaven voor de toekomst.

Projectpagina Toekomstvisie